Blood&Honour bedreigt anti-fascist. 17 kogels voor 17 arrestanten

Patrick Coeman van Blokwatch kreeg het afgelopen weekend 17 kogels in zijn brievenbus. Niet toevallig waren er net evenveel kogels als arrestanten in de zaak rond Blood&Honour waarover Coeman meermaals in de media kwam als één van de weinigen die reeds enkele jaren de neo-nazistische scène volgt. Hiermee wil Blood&Honour wellicht haar frustratie uiten en tegelijk aangeven dat het nog niet volledig ontmanteld is.

Geert Cool

Foto’s van Blokwatch

Naar aanleiding van de arrestatie van zowat de volledige actieve kern van Blood&Honour BBET (Bloed, Bodem, Eer, Trouw), was het duidelijk dat de frustraties in neo-nazistische kringen hoog opliepen. Er waren zelfs wanhopige oproepen om de eenheid van de neo-nazi’s te herstellen nadat er jarenlang bittere twisten en zelfs fysieke confrontaties waren tussen verschillende fracties en groepjes.

In de media werd reeds gesteld dat er ongetwijfeld wraakacties zullen komen. Wellicht willen een aantal neo-nazi’s nu aangeven dat nog niet alle wapens gevonden zijn en dat ze in staat zijn om "terug te slaan". De 17 kogels zijn van het type 9mm para, een type kogel dat onder meer door het Belgische leger wordt gebruikt en dat niet vrij in de handel verkrijgbaar is. Op het internetforum van Combat 18 reageerde reeds ene "aryangirl8318" met de mededeling: "Het zal hem leren!".

Blokbuster is verontrust door deze intimidatie van anti-fascisten. We zullen er alles aan moeten doen om de veiligheid van anti-fascisten te verdedigen tegen eventuele pogingen om terug te slaan. Deze kogels zijn daartoe een waarschuwing. Wellicht zijn ook nu niet alle wapens in neo-nazistische middens ontdekt. Eerder gebeurde dit ook reeds in Duitsland toen na het verbod op Blood&Honour in mei van dit jaar heel wat wapens werden gevonden bij Duitse aanhangers van de neo-nazistische beweging. Wellicht kwam toen een deel van die wapens naar België en vormde dat de directe aanleiding voor het gerechtelijk optreden.

Tegenover iedere intimidatie van neo-nazi’s moeten we duidelijk maken dat hun opvattingen en methoden niet aanvaard worden door bredere lagen en dat massaal verzet nodig is. Daartoe is het belangrijk om iedere intimidatie zo ruim mogelijk bekend te maken en tegelijk te bouwen aan een actief verzet dat in staat is om te mobiliseren waar nodig. Indien verder wordt gegaan met intimidaties, kan het aangewezen zijn om ook maatregelen te nemen voor de fysieke bescherming van anti-fascisten. Indien dit nodig blijkt te zijn, zal Blokbuster uiteraard haar verantwoordelijkheid op dat vlak opnemen.

Delen: Printen: