Sluikse besparingen in betaald educatief verlof

In alle stilte heeft de regering op 20 juli besloten tot een besparing in het volwassenonderwijs. Concreet komt het erop neer dat werknemers recht hebben op minder uren betaald verlof om onderwijs te volgen. De besparing ging reeds op 1 september in maar werd officieel pas op 6 september bekend gemaakt.

Kim Wauters

Het betaald educatief verlof is een sterk democratische maatregel, met een sterk bereik naar arbeiders, lagergeschoolden en oudere werknemers. De aangekondigde besparingen dreigen de deelname van de zwakste groepen aan het levenslang leren alleen maar te bemoeilijken.

Deze besparing treft bijzonder hard het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Vaak gaat het om opleidingen die de beroepsbevolking verder moeten opkwalificeren, daarbij zijn er verscheidene trajecten specifiek gericht op kansengroepen, zoals lagergeschoolden en allochtonen.

Nochtans zijn het juist die groepen die Vandenbroucke aanhaalde om zijn onderwijshervormingen te rechtvaardigen. Hij beweerde dat hij juist die groepen meer kansen wou geven. Nu zou voor hun het volwassenenonderwijs moeilijker gemaakt worden.

In de plannen die Vandenbroucke voor het hoger onderwijs opstelde, stond dan wel vermeld dat instellingen die studenten een lage-kansen groepen aantrokken een bonus kregen, maar deze bonus is van bijlange niet groot genoeg om te voorzien in de meerkost van sociale diensten die nodig zou zijn om dit soort studenten te kunnen aantrekken.

Vaak wordt er gesteld dat België een kenniseconomie moet worden, en dat levenslang leren de toekomst wordt. Maar met dit soort maatregelen wordt duidelijk gemaakt dat een kenniseconomie maar nood heeft aan een "beperkt aantal" geëduceerden om te kunnen draaien. Te veel pas afgestudeerden vinden een job onder hun niveau. Te veel lagergeschoolden blijven werkloos. De kapitalistische klasse ziet niet meer de noodzaak in om een zo groot deel van de bevolking een hoger-onderwijs opleiding te geven. Daarom wil ze hierop besparen.

De Bologna doelstellingen dienen om het hoger onderwijs om te schakelen naar angelsaksisch model. Daarbij zouden er een beperkt aantal dure elitescholen overblijven, waarbij de de overige instellingen ofwel verdwijnen ofwel een "vuilnisbak"-instelling worden. Algemeen is het de bedoeling dat de privé een veel grotere inbreng krijgt in onderwijsinstellingen, wat onder meer ook de vrijheid van onderzoek bedreigt.

De recente hervormingen die Vandenbroucke in het hoger onderwijs heeft doorgevoerd, waren sterk gericht op het introduceren van een output-element naar studenten toe (voor onderzoek bestond het al). Dit betekent concreet een stap dichter in de richting van de verangelsaksing.

Meer info

Artikel op de site van het ACV in verband met de besparingen in educatief verlof:http://www.acv-online.be/Actueel/Nieuws/Detail/regering_bev.asp (opent in nieuw venster)

Delen: Printen: