tsiprasjunckerDe grote lijnen van een mogelijk akkoord tussen de Griekse regering en de trojka (EU, ECB en IMF) worden opgesteld. Na maanden van chantage en dreigementen door de kapitalistische instellingen, waaronder het Europese dreigement van een Grieks bankroet, heeft de regering onder leiding van Syriza toegegeven en de eigen ‘rode lijnen’ overschreden om het het gat van enkele miljarden euro schulden aan het IMF en de ECB in te vullen en zo een bankroet te vermijden.

Artikel door Niall Mulholland en een eerste reactie door Andreas Payiatsos van Xekinima

In ruil voor het overeind houden van de hoop om in de eurozone te blijven, stelt Tsipras voor om de pensioenleeftijd verder te verhogen. De pensioenleeftijd staat al op 67 jaar, maar de regering wil verdere beperkingen op brugpensioen. Wie werkt, zal hogere bijdragen moeten betalen voor de pensioenen en de gezondheidszorg.

Er zijn enkele maatregelen om de rijken meer te laten betalen, maar ook de BTW zal stijgen. De BTW ondermijnt de levensstandaard van de werkenden en armen. De Griekse regering wil daarmee 680 miljoen euro ophalen en volgend jaar 1,3 miljard.

In een poging om een positieve draai aan het voorstel te geven, concentreerde minister van Economie Stathakis zich op de belastingverhogingen voor de “middelhoge en hoge inkomens”, een extra taks voor bedrijven met een nettowinst van meer dan 500.000 euro en een verhoging van de vennootschapsbelasting van 26 naar 29%. Dat zou volgens Stathakis 2,6 miljard euro opbrengen.

Andreas Payiatsos van Xekinima, onze Griekse zusterorganisatie, stelde: “Dit akkoord zal de economie verstikken. Het voldoet aan alle voorwaarden van de trojka die 7,9 miljard euro aan besparingen wil opleggen in de komende 18 maanden. Dat geld zou naar de crediteurs doorvloeien. Het grootste deel ervan zou door de werkende bevolking betaald worden.”

“Ondanks de pogingen om dit voorstel verkocht te krijgen, is het duidelijk dat het rampzalig is voor gepensioneerden, werkenden en armen. Syriza heeft de eigen ‘rode lijnen’ overschreden. Het klopt dat het voorstel de lonen en pensioenen niet direct raakt, maar indirect gebeurt dit wel via de BTW-verhoging en de bijdragen aan de sociale zekerheid.

“De regering van Syriza heeft geprobeerd om de rijken ook te laten betalen door hun belastingen te verhogen. Maar het zijn beperkte maatregelen die de algemeen rampzalige situatie voor de werkenden, gepensioneerden en armsten niet veranderen.

“De voorstellen van de Griekse regering zullen de economie verder in een recessie duwen. Griekenland verloor al meer dan een kwart van het nationale inkomen sinds het begin van de crisis en de werkloosheidsgraad staat officieel op 26% (in werkelijkheid ligt die een pak hoger, zeker indien rekening wordt gehouden met de massale exodus van jongeren die het land verlaten).”

Protest binnen Syriza

De EU heeft de bocht van Syriza verwelkomd, maar merkte meteen op dat er meer besparingen moeten komen vooraleer de trojka nieuwe fondsen zal voorzien. Er is geen garantie dat het tot een akkoord komt op de bijeenkomst van de ministers van financiën van de Eurogroep of op de EU-top. De bedoeling van de trojka is om Syriza niet alleen te laten inbinden, maar om aan te tonen dat een antibesparingsbeleid niet mogelijk is. Dat moet dienen als waarschuwing voor alle partijen in Europa die ingaan tegen de besparingen en die het aandurven om de agenda van de trojka te betwisten.

Nog voor een akkoord gesloten is, laten de gevolgen zich voelen. “Er is heel wat protest binnen Syriza”, stelt Andreas Payiatsos. “Zelfs het door Syriza beheerde radiostation weet niet wat het moet zeggen. Enkel Syriza-woordvoerders die aan de rechterkant van de partij staan trokken naar de massamedia in een poging om de abrupte koerswijziging van de regering toe te lichten.

“Xekinima, de Griekse afdeling van het CWI, roept de linkerzijde van Syriza op om in het parlement tegen een dergelijk voorstel te stemmen. Als de linkerzijde van Syriza tegenstemt, kan Tsipras wellicht beroep doen op de oppositie van de conservatieve Nieuwe Democratie, het sociaaldemocratische Pasok en het liberale Potami om het voorstel erdoor te krijgen. Het zou een splitsing binnen Syriza betekenen. We leven in een historische periode en de massa’s hebben het hard te verduren. De linkerzijde moet aantonen dat het de belangen van de meerderheid van de bevolking centraal stelt en bereid is om de partijdiscipline te breken om consistent te blijven.

“De vernederende terugtocht van Tsipras toont het falen aan van de strategie om de vertegenwoordigers van de EU-regeringen en de trojka te overtuigen met goede argumenten. Enkel door de onhoudbare schulden niet terug te betalen, een kapitaalcontrole in te voeren en de sleutelsectoren onder democratisch publiek bezit te plaatsen, kan de besparingspolitiek gestopt worden en kan begonnen worden aan de opbouw van een samenleving die niet ten dienste staat van een erg kleine elite.”