Thomas Boutens organiseerde illegale neo-nazi groep in het leger

Een militair uit Leopoldsburg, Thomas Boutens, was één van de 17 opgepakte personen (waarvan 10 soldaten) die verdacht wordt van het opzetten van een illegale neo-nazigroepering in het leger. Hij organiseerde onder meer trainingskampen. Zijn ex-vriendin, Tamara V., werd eveneens opgepakt in haar café ‘The Viking’ in Leopoldsburg waar onder meer vlaggen met hakenkruizen werden gevonden. Bij de leider van Blood&Honour in Dendermonde, Joeri VDP, werden onder meer explosieven, bommen en wapens gevonden. Volgens de Amerikaanse neo-nazi Robert Griffin is de leiding van BBET, waaronder Joeri VDP, bij het VB.

Geert Cool

De acties was gericht tegen Bloed Bodem Eer Trouw (BBET), een tak van Blood&Honour in Vlaanderen. Vreemd genoeg lijkt er niets gedaan te zijn tegen de andere tak Blood&Honour Vlaanderen (Midgard), dat de spil is van een reeks concerten dat de afgelopen periode plaatsvond. Komende zaterdag plant Blood&Honour Vlaanderen overigens een nieuw concert ergens in Vlaanderen. Na het verbod van de Duitse afdeling van Blood&Honour, lijkt de Vlaamse afdeling in te staan voor de organisatie van meer concerten zodat het Duitse publiek nog aan haar trekken komt.

De acties gisteren waren echter gericht tegen BBET. Die organisatie kwam in het nieuws in 2004 toen een internationale bijeenkomst met neo-nazi’s werd opgezet. Meer bepaald werd een Amerikaanse professor uitgenodigd in een zaal in Waasmunster. Toevallig een zaal van een lokaal VB-gemeenteraadslid. Toen dit bekend werd, moest BBET uitwijken naar een andere zaal in Waasmunster. Sindsdien zou een onderzoek gevoerd zijn naar BBET.

Op een bijeenkomst van BBET over het negationisme waar onder meer Siegfried Verbeke sprak, was de BBET-spreker Thomas Boutens uit Leopoldsburg. Het negationisme is nu één van de aanklachten tegen BBET. Daarnaast wordt BBET vervolgd wegens het plannen van aanslagen, aanzetten tot terrorisme, verboden wapenbezit, racisme,…

De kern van BBET is zeker en vast gevaarlijk. Het organiseren van trainingskampen en het bezit van wapens en zelfgemaakte bommen, wijst absoluut in die richting. Anderzijds moet erop worden gewezen dat BBET een bijzonder marginale groep is die over geen enkele maatschappelijke steun beschikt. Daarvoor zijn de opvattingen van BBET te geschift.

Amerikaanse neo-nazi Griffin: "Leiding BBET is bij het VB"

In een aantal media wordt de vraag gesteld of er banden zijn met het Vlaams Belang. Wij denken niet dat er georganiseerde banden zijn tussen BBET en het VB. Een aantal militanten van BBET is actief in het VB, waaronder ook de leiding van BBET. Toen de gekende Amerikaanse extreem-rechtse professor Robert Griffin naar België kwam voor een bijeenkomst van Blood&Honour, schreef hij achteraf een verslag. Hij stelde daarin: "Mijn gastheren zijn sterk Vlaamsnationalistisch. Het zijn activisten van de politieke partij Vlaams Blok, die recent belangrijke verkiezingsoverwinningen heeft geboekt in Vlaanderen waar het een vierde van de stemmen behaalde. Ik nam er nota van dat mijn gastheren een grote politieke partij hebben die hun standpunten verdedigt, terwijl ik dit niet heb. Bush en Kerry zouden de straat oversteken om me te ontwijken. Het Vlaams Blok is voor Vlaamse onafhankelijkheid. Het gaat ook in tegen multiculturalisme en komt op voor controle op immigratie, hetgeen in België voornamelijk uit Noord-Afrika komt."

Anderzijds vond BBET het VB niet radicaal genoeg. De pogingen van Dewinter om de Joodse gemeenschap in Antwerpen op te vrijen, werden zeker niet in dank afgenomen. De activisten van BBET vonden dat het Vlaams Belang niet radicaal genoeg was. Maar in private gesprekken met Robert Griffin lieten ze blijkbaar toch uitschijnen dat het VB hún partij is… Griffin verbleef bij Joeri VDP in Dendermonde en Mark H. in Antwerpen. Die eerste is één van de hoofdverdachten die nu is opgepakt en bij wie explosieven en wapens zouden gevonden zijn.

Blokbuster en LSP hebben steeds gewaarschuwd over het gevaar van BBET en Blood&Honour Vlaanderen. We hebben de activiteiten en standpunten van beide organisaties gevolgd op een ogenblik dat we zowat de enigen waren die er aandacht voor hadden. Vandaag blijkt dat onze bezorgdheid terecht was.

Terwijl we denken dat het organiseren van concrete terreurdaden op dit ogenblik nog niet aan de orde was, vrezen we wel dat het politieke klimaat van de afgelopen maanden en jaren in die richting gaat. Jarenlang is een asociaal beleid gevoerd waarbij een grote groep uit de boot valt. De schuld daarvoor wordt door de neoliberalen in de verschillende regeringen afgewenteld op de slachtoffers zelf: de werklozen, armen, migranten,… Dat schept een klimaat van verdeel-en-heers waarop handig kan worden ingespeeld door bvb het Vlaams Belang. Bovendien maakt het dat racistische opvattingen breder verspreid raken, waardoor de drempel voor racistisch geweld verlaagd wordt.

Dat zagen we eerder reeds in Brugge, Antwerpen en Tienen. Bij de racistische aanslag in Brugge in mei waren verschillende figuren van Blood&Honour Vlaanderen betrokken. Toch lijken die figuren gisteren gerust gelaten te zijn bij de huiszoekingen. Bij een huiszoeking in skinheadcafé ‘De Kastelein’ na de Brugse aanslag werd neo-nazistische propaganda gevonden, maar de Brugse procureur Berkvens vond dit niet verontrustend. In Brugge is de groep die thans de kern van Blood&Honour vormt reeds jarenlang actief. De aanzet werd midden jaren 1990 reeds genomen. Toen was er overigens een aanslag door een extreem-rechtse (ex-)militair, Jeroen Mol, in Brugge. Die pleegde een bomaanslag op zichzelf om Blokbuster te beschuldigen en in een slecht daglicht te stellen. Een aantal toenmalige kompanen van Mol zijn vandaag nog steeds actief in de kringen van Blood&Honour. Het gerechtelijk optreden tegen BBET heeft wellicht slechts een deel van het probleem bekend gemaakt. Bij de andere tak van Blood&Honour zullen misschien minder wapens gevonden worden, maar dat maakt hen niet minder gevaarlijk.

Lees meer:

Gisteren publiceerden we dit controversieel artikel nog voor de resultaten van de huiszoekingen bekend waren. Het artikel bevatte reeds een foto van Thomas Boutens, verwees naar café ‘The Viking’ in Leopoldsburg en wees op het feit dat er wel eens wapens zouden kunnen worden gevonden… Dat konden wij allemaal voorspellen op basis van informatie die we grotendeels reeds sinds 2004 in ons bezit hebben, waar moest het gerecht toen nog op wachten?

Delen: Printen: