28/10: een nieuwe politieke beweging wordt geboren

De creatie van een nieuwe formatie in het najaar heeft het potentieel om een kleine bom te leggen onder de politieke situatie in België. Het feit dat alle partijen zich genoodzaakt voelden te reageren op de aankondiging van de conferentie van 28 oktober toont de schrik die er bij sommigen in zit voor een nieuwe, frisse en consequent linkse stem.

Bart Vandersteene

28 oktober: U komt toch ook?

Hoe ziet de dag eruit? Er zijn drie grote delen. Een eerste plenair gedeelte zal ingaan op de politieke context waarin het initiatief tot stand kwam, op de politieke actualiteit en de uitdagingen die ons te wachten staan. Daarna gaan we over tot 10 thematische werkgroepen waarin de belangrijkste thema’s voor een nieuwe politieke formatie worden besproken. De dag wordt afgesloten met een plenair gedeelte waar de beslissingen moeten worden genomen over het type organisatie dat we opzetten, de structuur en de samenstelling van een leiding die de beslissingen van de dag zal moeten omzetten in de praktijk.

Waar? aan de ULB, Franklin Rooseveltlaan, gebouwen H & J

Wanneer? 28/10 vanaf 13u

Inschrijven? Dat kan via LSP-MAS of rechtstreeks via de site www.anderepolitiek.be

Jarenlang werd door de verschillende traditionele partijen hetzelfde verhaal verteld, met name waarom de neoliberale logica van besparen en afbouw van lonen en diensten noodzakelijk zou zijn. Meer en meer mensen zijn hier niet mee akkoord en vinden geen enkele politieke vertaling van hun verzet. Dat is de maatschappelijk basis voor de creatie van een nieuwe politieke beweging.

Welk soort beweging hebben we nodig?

Een nieuwe politieke beweging moet enerzijds het verschil maken door consequent de belangen van de werkenden en armen te verdedigen. Maar anderzijds moet ze zich ook onderscheiden van de traditionele politiek door op een andere manier aan politiek te doen. Een nieuwe beweging moet een verzamelplaats worden voor iedereen die zich wil organiseren om de strijd in de wijk en stad, in het bedrijf en de sector, onder jongeren en ouderen aan te kunnen gaan. Het moet dus in eerste instantie een instrument zijn om de strijd mee te versterken en te organiseren. Deze twee elementen moeten de basis vormen van de nieuwe beweging.

Wat te doen op 28/10?

De verwachtingen zullen hooggespannen zijn op 28/10. De respons die de artikels in de media hebben teweeggebracht, is indrukwekkend te noemen. Het maakt ook direct duidelijk hoeveel mensen zitten te wachten op een geloofwaardig en belangrijk initiatief ter linkerzijde.

Er wordt sinds maanden intensief gediscussieerd met de vele betrokkenen bij dit initiatief en uiteindelijk zal ook de beweging Une Autre Gauche de dag mee organiseren. Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Sommigen binnen UAG vertelden in juli nog dat ze “zich niet in een dynamiek zouden laten dwingen door de Vlamingen” of “dat ze tijd wilden om eerst UAG uit te bouwen vooraleer in een nationaal initiatief te stappen”. Vandaag zijn de gemoederen blijkbaar bekoeld en beseft men dat er geen enkele andere mogelijkheid is dan samen een nieuwe beweging uit de grond te stampen.

Volgens ons moet er een duidelijk schema gevolgd worden in het project. We worden van jongsaf geleerd om niet te proberen lopen vooraleer we kunnen stappen. De beweging hoeft de uitdaging nog niet aan te gaan om een uitgewerkt programma te ontwikkelen. Een initiatief dat zich verzet tegen het neoliberalisme met daarbij de conclusie om nooit deel te nemen aan coalities die een neoliberaal beleid voeren, is een voldoende basis voor het lanceren van deze beweging. De beslissing om deel te nemen aan de parlementsverkiezingen van 2007 betekent dat de beweging na 28 oktober een programma moet uitwerken. Pas op basis van die ervaring, het resultaat van de verkiezingsdeelname en de uitbouw van de beweging, kan er worden overgegaan tot de discussie over het lanceren van een nieuwe partij in het najaar van 2007.

Enorm potentieel

Noël Slangen, voormalig PR-man van Verhofstadt, ziet een mooie toekomst weggelegd voor een nieuwe linkse anti-establishmentpartij. “Zo’n partij kan goed zijn voor 10%. Voorwaarde is echter wel dat de nieuwe partij zich absoluut niet laat verleiden tot een regeringsdeelname.” Met deze uitspraak van de heer Slangen en eveneens met de uitspraak dat “enkel een linkse anti-establishment partij stemmen van het VB kan afsnoepen” kunnen we akkoord gaan. LSP pleit reeds jaren voor zo’n nieuwe partij, waar al diegenen die zich willen verzetten tegen het neoliberalisme een plaats vinden.

Maar zover zijn we nog niet. Eerst moet van 28/10 een succes worden gemaakt. Een nieuwe politieke beweging moet vooral gedragen worden door een belangrijke laag van activisten, linkse syndicalisten, jongeren en ouderen. Daarom is er het streefdoel om op 28/10 500 mensen bijeen te brengen die gezamenlijk de discussie aangaan en de beslissing kunnen nemen om de beweging in de startblokken te zetten. Wij roepen dan ook elke lezer van ons blad, elk lid en sympathisant op om aanwezig te zijn op 28/10 en collega’s, vrienden en kennissen te mobiliseren.

28/10/06 een plaats in de geschiedenis?

28 oktober 2006 kan een heel belangrijke dag worden in de politieke geschiedenis van België in de 21e eeuw. 130 jaar geleden, in 1886, stond de Belgische Werklieden Partij in haar kinderschoenen en lanceerde ze haar eerste massacampagne. Op basis van de strijd voor het algemeen stemrecht werd een massapartij geboren. De komende jaren zal arbeidersstrijd meer en meer tot de sociale actualiteit beginnen behoren. Het is in die periode dat een nieuwe formatie zich zal moeten bewijzen en de kans zal krijgen een nieuwe – consequente – “Werklieden Partij” uit te bouwen.

Delen: Printen: