Wat Hutton zich niet afvroeg…

Wat Hutton zich niet afvroeg…

De Hutton-commissie in Groot-Brittannië heeft Tony Blair vrijgesproken van het doorgeven van de naam van Kelly aan journalisten en van het liegen daaromtrent. Maar waar de commissie niet op ingegaan is, is de vraag of er nu massavernietigingswapens aanwezig waren in Irak of niet.

De CIA-vertegenwoordiger David Kay, een neo-conservatief die door Bush aangesteld om het onderzoek naar massavernietigingswapens te leiden, heeft ontslag genomen. Het ontslag van Kay leidde tot verontwaardiging bij Bush en Blair, zeker omdat Kay ontslag nam toen zijn 400-man sterke eenheid er niet in slaagde enige tekenen van massavernietigingswapens te vinden.

Kay zei zelfs: "Ik denk niet dat ze bestonden". "Iedereen sprak over wapenvoorraden die aangelegd werden na het einde van de vorige Golfoorlog [1991] en ik denk niet dat er in de jaren 90 een grootschalig productieprogramma was."

In december 2003 gaf het voormalig hoofd van de VN-wapeninspecteurs, Hans Blix, aan dat de stelling van Blair op de BBC dat er massale bewijzen waren van geheime laboratoria in Irak, complete nonsens was.

Zelfs de VS-minister colin Powell moet nu toegeven dat hij twijfelt of er massavernietigingswapens zullen gevonden worden en dat het een "open vraag" is of er zo’n wapens werden geproduceerd of ooit aanwezig geweest zijn in Irak.

Een voormalig lid van de regering-Bush, Paul O’Neill, stelde dat Bush toen hij in januari 2001 president werd onmiddellijk al plannen maakte om Saddam aan te pakken. Dat was voor 11 september waarna Bush de oorlog linkte aan het mogelijke bestaan van massavernietigingswapens en de strijd tegen het terrorisme.

Meer dan 7 maanden na het officiële einde van de oorlog, zijn er geen massavernietigingswapens gevonden. Er zijn geen banden gevonden tussen het regime van Saddam en terroristische activiteiten. Door de onzekerheid en instabiliteit in het land, kan Irak bezwaarlijk gebruikt worden als voorbeeld van democratie in de regio. Human Rights Watch besluit: "de invasie van Irak heeft gefaald als humanitaire interventie, de interventie was niet gebaseerd op humanitaire belangen…".

Geen massavernietigingswapens, geen banden met terroristen en geen humanitaire doelstellingen. De echte reden voor Bush en Blair om de oorlog aan te gaan, moet gezocht worden bij de imperialistische belangen van de regeringen in de VS en Groot-Brittannië: olievoorraden en geo-politieke controle in de regio.

Delen: Printen: