Pakistan. Politie in Sindh zet traangas en matrakken in tegen protesterende leraars

De oproerpolitie viel in de Pakistaanse provincie Sindh een betoging van zo’n 2.500 leraars aan toen die protesteerden voor het huis van een minister in Karachi. De politie gebruikte traangas om de leraars uiteen te drijven. De matrakken werden boven gehaald en een aantal leraars werd opgepakt. Heel wat leraars werd gewond door de brutale aanval.

Sher Muhammad Abro, lid van de vakbondsrechtencampagne TURCP en van de lerarenvakbond in Sindh

De leraars betoogden tegen het verbod op eigen vakbonden in de provincie Sindh. De regionale regering legde het verbod op aan alle lerarenvakbonden en organisaties in het onderwijs. Dat is een onderdeel van het anti-vakbondsbeleid van de door militairen gedomineerde regeringen.

De lerarenvakbonden kondigden aan dat er in heel de provincie zal geprotesteerd worden tegen het verbod. Een vakbondsleider stelde: “We gaan door met ons protest om de regering te dwingen tot het intrekken van het verbod. We zullen de wegen blijven bezetten tot ons doel bereikt is. We zullen deze aanval op onze fundamentele en democratische basisrechten niet aanvaarden.”

Na de aanvallen door de politie, volgden toch onderhandelingen met de leiders van de lerarenvakbond. De belangrijkste doelstelling van deze onderhandelingen was het overtuigen van de leraars om de acties uit te stellen. Maar de leiders hebben dat voorstel verworpen.

Lerarenorganisaties begonnen hun protestacties op 29 juli met stakingspiketten in heel de provincie Sindh. Ze sloten de kantoren van verantwoordelijken voor het onderwijs in de provincie. Alle 15 vakbonden in de onderwijssector vormden een alliantie onder de noemer Alliantie van Onderwijsbonden. De alliantie stapt ook naar het Hooggerechtshof om te protesteren tegen het verbod.

De campagne voor vakbondsrechten in Pakistan, Trade Union Rights Campaign Pakistan (TURCP), was van bij het begin betrokken bij de acties. TURCP sprak zich uit tegen het verbod op lerarenvakbonden. We namen actief deel aan de betoging in Karachi. Nadien was er ook een actie van TURCP-leden aan de Karachi Press Club om te protesteren tegen de repressie en de arrestaties bij de lerarenbetoging.

We hebben een pamflet gemaakt waarin wordt opgeroepen om de protestbeweging te steunen en waarin we de noodzaak naar voor brengen van acties in alle sectoren van de openbare diensten om samen te protesteren tegen het vakbondsverbod. Zonder een sterke en goed voorbereide stakingsbeweging, zullen we de regering niet tot toegevingen dwingen. Tegelijk zijn we ook bezig met het organiseren van solidariteitsacties op nationaal vlak.

Delen: Printen: