Internationaal actualiteitsverslag

Economie

Ondanks de positieve geluiden, die het bewustzijn van ondernemers en kapitalistische politici een "boost" moet geven, op het WEF ivm de wereldeconomie en in het bijzonder de VS-economie, is deze "heropleving" er één zonder bijkomende jobs. Een studie van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) toont aan dat nooit eerder zoveel mensen werkloos waren. Momenteel schat het IAO het aantal werklozen wereldwijd op 185,9 miljoen (officiële cijfers), 6,2% van de arbeidsbevolking. De IAO heeft ook interessante cijfers over diegenen die tot de gelukkigen behoren en wel een job hebben: het aantal "werkende armen" behaalt een recordniveau; 550 miljoen arbeiders verdienen minder dan 1 dollar/dag! De "klusjes"economie neemt met andere woorden steeds grotere vormen aan en ondermijnt op een directe manier steeds harder de levensstandaard van de arbeidersbeweging.

Irak/VS

Belangrijk blijft dat er nog steeds geen massavernietigingswapens gevonden zijn en dat men nu stilaan toegeeft dat ze nooit gevonden zullen worden. Een ballonnetje wordt opgelaten dat ze naar Syrië gebracht werden nog voor de oorlog uitbrak. In ieder geval blijft Irak het hekele punt voor Bush en zijn herverkiezing. Tegenstellingen tussen Sjiietten enerzijds en Koerden en Soennieten anderzijds over welke weg vooruit blijft voor onstabiliteit zorgen. De VN wordt ingeschakeld om de eis van de Sjiietten voor rechtstreekse verkiezingen in mei (of zo snel mogelijk) af te zwakken. Compromissen lijken mogelijk. Toegevingen aan de VS en de VN zullen echter de weg voorbereiden voor de groei van meer radicale stromingen.

In de VS is alle aandacht nu gevestigd op de primaries (voorrondes waaruit de presidentskandidaten van de partijen gekozen worden). Ketchup-Kerry, oud Vietnam veteraan, heeft de eerste twee primaries gewonnen voor de Democraten. Er wordt zeer tactisch gestemd: de belangrijkste vraag die stemmers van de Democraten zich stellen: wie maakt kans om Bush te verslaan. Kerry heeft anderzijds VOOR de oorlog gestemd, wat Dean tegen hem kan gebruiken. De belangrijkste primaries moeten er nog aankomen. Onze kameraden in de VS roepen Nader op om deel te nemen aan de verkiezingen. Dat om van de kampanje gebruik te maken om aan te tonen dat de arbeidersklasse van de VS op politiek vlak slechts kan beginnen terugvechten indien er onafhankelijke kandidaten opstaan die niet gelinkt zijn aan één van de twee grote kapitalistische partijen.

Europa

In Italië blijft Berlusconi de meest populaire politicus, ondanks het massale protest, omwille van het feit dat er niet één figuur ter linkerzijde éénzelfde autoriteit heeft onder de linkse kiezers als Berlusconi onder de rechtse kiezers. Ook in Spanje zal de Partido Popular waarschijnlijk de komende verkiezingen winnen, door het gebrek aan enthousiasme voor de PSOE. In beide landen is de situatie zeer gepolariseerd, maar wat in het belang speelt van rechts is het gebrek aan strijdbare arbeiderspartijen met een alternatief socialistisch programma.

Belangrijkste nieuws in Europa bleef echter de uitkomst van de stemming in het Lagerhuis over de verhoging van het inschrijvingsgeld aan de universiteiten en de uitkomst van het Hutton onderzoek. Betreft de verhoging van de inschrijvingsgelden was de "rebellie" in het Labourkamp niet minnetjes. Meer dan 155 Labourparlementsleden verwierpen via een motie de voorgestelde hervormingen. Enkele toegevingen, waarbij studenten met een gezinsinkomen van minder dan 30.000 Pond (43.500 euro), een korting zouden krijgen van 1200 Pond, deden enkele van het neen kamp terugkomen op hun positie, waardoor Blair nipt zijn hervormingen erdoor kreeg. Een maat voor niets aangezien het universiteitsonderwijs, zelfs met deze korting, nog steeds zeer duur blijft (4350 euro) en dus beperkt wordt tot de elite.

Ook in het Huttononderzoek haalde Blair zijn slag thuis. Alle last werd gelegd op de schouders van de BBC en Blair en co werden vrijgesproken. Nochtans werden noch massavernietigingswapens gevonden, noch banden tussen Saddam en Al Qaida aangetoond. De Directeur Generaal van de BBC heeft ontslag genomen en zijn excuses aangeboden. Daarmee gaf de wereldzender toe aan de druk van het politieke apparaat.

Delen: Printen: