Opkomen voor een socialistisch programma steeds meer actueel!

Reeds 11 jaar stelt deze site dat er nood is aan een nieuwe arbeiderspartij. Er is immers een gebrek aan en een zoektocht naar een alternatief. Daarom nemen we vandaag actief deel aan de uitbouw van Een Andere Politiek. De reacties op de website van Een Andere Politiek spreken boekdelen over de mogelijkheden voor een nieuwe formatie.

Els Deschoemacker

Iedere ervaring met nieuwe arbeidersformaties leert ons echter ook dat er nog heel wat verwarring bestaat over het programma. De druk om te zoeken naar een oplossing binnen de marge van het kapitalisme is zeer groot. Het duwt sommigen in de richting van coalities met sociaal-democraten en andere versies van het "minste kwaad", zogenaamd om rechts en extreem-rechts te verslaan. In alle gevallen leidde dit tot… een verderzetting van de neoliberale politiek, wat uiteindelijk leidde tot een versterking van extreem-rechts.

LSP/MAS verdedigt binnen nieuwe formaties een socialistische politiek. Eén die actief tussenkomt in strijdbewegingen, met een programma dat vertrekt van de behoeften en eisen van de arbeidersbeweging en die de link maakt met de nood om te breken met het kapitalisme. Als we de rijkdom in de maatschappij willen gebruiken in het belang van de arbeiders en hun gezinnen, moet de economische en politieke macht uit de handen van de kapitalistische klasse worden genomen.

Volgens sommigen zou dat een ouderwets en dogmatisch standpunt zijn. Klassenverschillen zouden niet meer van deze tijd zijn… Tegelijkertijd worden de rijken rijker en de armen armer. Er wordt meer winst gemaakt, niet zozeer door meer te investeren maar door het opdrijven van de uitbuitingsgraad. Wat er bij ons vanaf gaat, komt er bij de rijke klasse bij! Een nieuwe massale arbeiderspartij is geen eindpunt. Ook niet voor de rol van een organisatie als LSP/MAS. Om ervoor te zorgen dat het bouwen van een nieuwe partij niet leidt tot een nieuwe teleurstelling, is de verdediging van een socialistisch programma binnen zo’n formatie essentieel.

Het betekent het weigeren van iedere coalitie die besparingen wil doorvoeren. Het betekent ook vechten voor een samenleving waarin de behoeften van de arbeiders en hun gezinnen niet aan de winst ondergeschikt worden gemaakt.

LSP/MAS dient op verschillende plaatsen een lijst in voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze deelname heeft als doel het populariseren van de conferentie van Een Andere Politiek, maar ook het uitbouwen van LSP/MAS. Het bouwen van een partij zien wij niet als een doel op zich, maar als een middel om de ervaringen en de socialistische krachten in de maatschappij te bundelen. Blijf niet aan de kant staan. Help ons deze taak te volbrengen!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist