Schotland: voor de opbouw van een nieuwe socialistische partij

De crisis in de Scottish Socialist Party heeft geleid tot een oproep van het Schotse parlementslid Tommy Sheridan voor de vorming van een nieuwe socialistische formatie. Wij steunen die oproep en willen meebouwen aan een nieuwe partij in Schotland. De oproep voor een nieuwe partij leidt tot een feitelijke splitsing van de SSP. Dat valt te betreuren, maar er was geen andere keuze.

Standpunt van de International Socialists, onze Schotse zusterorganisatie

Voor een nieuwe socialistische partij in Schotland. Arbeiders hebben politieke stem nodig

Het platform van het Committee for a Workers’ International (CWI) in de SSP heeft besloten om de oproep voor de opbouw van een nieuwe socialistische partij in Schotland te ondersteunen.

We denken dat de SSP effectief heeft afgedaan als een partij die in staat is om de arbeiders in Schotland te organiseren en te vertegenwoordigen. De naam van de SSP is door de modder gehaald door de acties van de meerderheid van de leiding. Het CWI denkt dat de energie en de inspanningen van socialisten nu beter gebruikt worden om een nieuwe formatie van de arbeiders op te zetten om tussen te komen in arbeidersstrijd en op te komen voor socialisme.

Terwijl we de oproep voor een nieuwe partij steunen, zullen we ook voor volgende punten opkomen:

  1. De nieuwe partij moet een uitdrukkelijk socialistisch karakter hebben, ook in haar naam.
  2. Er moet minstens een basis van een actieprogramma zijn dat ingaat op centrale thema’s als armoede, lage lonen, oorlog, arbeidersrechten, oppositie tegen het neoliberaal beleid en andere thema’s waarmee de arbeidersklasse in Schotland en internationaal wordt geconfronteerd. Daarbij komen wij op voor een socialistisch alternatief.
  3. Democratische structuren voor de partij met een leiding die verantwoording verschuldigd is en met het recht van groepen of tendenzen in de partij om zich te organiseren en haar materiaal te verkopen, ook buiten de partij.
  4. Alle verkozenen van de nieuwe partij moeten leven aan een gemiddeld arbeidersloon
  5. We willen maximaal mobiliseren naar de bijeenkomst van 3 september waartoe is opgeroepen door Tommy Sheridan en Rosemary Byrne om de oprichting van een nieuwe partij te bediscussiëren.

Het CWI verwelkomt de overwinning van Tommy Sheridan in de rechtszaak tegen het roddelblad News of the World. Dat was een overwinning voor de linkerzijde en voor socialisten in Schotland en internationaal tegen één van de grootste mediamachten in de wereld. Haar eigenaar, Rupert Murdoch, staat dicht bij Blair en Bush. Deze overwinning had dan ook belangrijke politieke gevolgen.

Het zou ook een enorme impact kunnen hebben gehad op de SSP zelf. Ondanks onze politieke meningsverschillen met Tommy Sheridan, op basis waarvan Tommy en andere leidinggevende SSP-leden het CWI verlieten in 2001, denken we dat het mogelijk was om de overwinning op News of the World te gebruiken om de SSP terug op te bouwen.

De overwinning van Sheridan had potentieel een overwinning kunnen vormen voor de volledige SSP. Jammer genoeg heeft een meerderheid in de huidige leiding met haar getuigenissen voor de rechtbank en andere acties duidelijk gemaakt dat ze nooit een overwinning van Sheridan zou aanvaarden. Die leiding probeert nu, ondanks alle schade die ze aanrichten, om de tactiek van de verschroeide aarde tegen Sheridan toe te passen.

Dat is de enige conclusie die kan getrokken worden uit de aanhoudende persoonlijke campagne tegen Tommy Sheridan na zijn overwinning. De meerderheid in de leiding en hun controle over de website en het partijblad werden misbruikt om campagne te voeren tegen Tommy Sheridan. Dat is allemaal gedaan als poging om uit het politieke isolement te raken, zeker onder arbeiders en vakbondsmilitanten binnen en buiten de partij. We verwachten dat de meeste actieve vakbondsmilitanten de SSP zullen verlaten.

Het is dringend nodig om de socialistische beweging in Schotland opnieuw op te bouwen op een principiële basis. Er zijn honderdduizenden Schotten die zoeken naar een alternatief op de traditionele partijen. Die hebben immers allen een variant van dezelfde destructieve neoliberale agenda.

Ondanks onze politieke meningsverschillen met Tommy Sheridan, denken we dat hij een belangrijke rol kan spelen samen met honderden gewone SSP-leden en duizenden andere vakbondsmilitanten, jongeren en anti-oorlogsactivisten, om samen te bouwen een strijdbare en principiële socialistische bewegingen. De chaos en de vernielingen in Libanon en de nood om te strijden tegen armoede en ongelijkheid hier in Schotland, vereisen een socialistisch antwoord. Het CWI is vastberaden om mee te bouwen aan dat alternatief voor de arbeiders in Schotland.

Achtergrondinformatie

De International Socialists in Schotland werkten als platform binnen de SSP. We stonden daar bekend als het CWI-platform. Heel wat van onze leden waren stichtende leden van de SSP in 1998. Eén van onze leden, Sinead Daly, is verkozen in de dagelijkse leiding van de SSP. Onze leden spelen een actieve rol in de SSP en in de vakbonden in Schotland. Zo zijn we actief binnen de PCS, Unison, CWU, RMT,… Janice Godrich, de nationale voorzitster van de vakbond PCS, is lid van het CWI-platform. Onze leden kwam bij de verkiezingen reeds op als SSP-kandidaten in onder meer Dundee, Glasgow en Edinburgh.

We blijven de ideeën van Militant in Schotland verder verdedigen. Samen met Tommy Sheridan, Alan McCombes en een hele reeks andere leidinggevende SSP-leden, waren velen van ons lid van Militant en nadien Scottish Militant Labour. In 2001 vertrokken een reeks leidinggevende SSP-figuren het CWI na een discussie over de noodzaak van een marxistische organisatie en de opvattingen waarvoor Militant gedurende al die jaren was opgekomen. De SSP-leiding is sindsdien steeds verder verwijderd van de opvattingen die ze in het verleden zelf heeft verdedigd.

We produceren een regelmatige krant in Schotland onder de naam International Socialist. We maken deel uit van een internationale socialistische organisatie, het Committee for a Workers’ International. Het CWI is actief in meer dan 40 landen. Zo zijn we verbonden met de Socialist Party in Engeland/Wales en de Ierse Socialist Party.

Nawoord

LSP meent dat er heel wat lessen kunnen getrokken worden uit de ervaring van de Scottish Socialist Party. In 1998 was er in onze internationale organisatie een uitgebreide discussie over het opzetten van de SSP en meer specifiek over de werking van marxisten binnen een bredere formatie. Hier vind je de teksten van deze discussie. Een meerderheid van onze Schotse afdeling besloot om zich in de praktijk te ontbinden binnen een bredere formatie, de SSP. Een minderheid bleef georganiseerd in de International Socialists en behield haar eigen afdelingsvergaderingen, blad, pamfletten,… terwijl ook binnen de SSP werd gewerkt als marxistische tendens.

Acht jaar na dit debat, stellen we vandaag vast dat de SSP-leiding niet enkel de noodzaak van een organisatie van marxisten overboord heeft gegooid, maar meteen ook enkele basisstandpunten. De evolutie van de SSP-leiding geeft aan hoe belangrijk het is om ook binnen nieuwe formaties georganiseerd te blijven en verder marxistische standpunten te blijven ontwikkelen en bediscussiëren.

Delen: Printen: