België: polarisatie neemt toe

Actualiteitsverslag

De polarisatie in het politieke landschap neemt toe in België. Enerzijds gebeurt dit rond de sp.a, waarbij Stevaert er lijkt in te slagen om na de verruiming met Spirit ook de fractie "Open Groen" (Jacinta De Roeck en een aantal leden van Groen) en "enkele" ACW’ers te overtuigen van een "linkse" frontvorming met de sp.a als dominante factor.

Het "gratis" verhaal, met name de voorstellen om het openbaar vervoer van en naar school alsook van en naar het werk, gratis te maken, zijn deel van het populisme van de sociaal democratie vandaag.

De Standaard berichtte dat de dagelijkse files de economie 114 miljoen euro kosten, de milieukost zou zelfs 361 miljoen belopen. Het lijkt ons niet uitgesloten dat een deel van de burgerij inderdaad gewonnen is voor het openbaar vervoer om op die manier de mobiliteitsproblemen op te lossen. De staat zou op die manier een deel van de kosten op zich nemen om ervoor te zorgen dat het "werkvolk" iedere dag op tijd op zijn werk komt. Gratis openbaar vervoer als dienst voor iedereen, echter, moeten we niet zoeken achter het voorstel van Stevaert. Het is trouwens niet toevallig dat deze voorstellen gedaan worden, net voor de liberalisering van de spoorwegen van start gaan.

Binnen het VLD kamp groeit het ongenoegen. Drukkingsgroepen als Nova Civitas pleiten voor een rechtse frontvorming als antwoord op het "linkse" front. Samenwerking en coalitievorming met het Vlaams Blok wordt niet uitgesloten. Ook de schrik voor een coalitiewissel, waarbij de sociaal democratie als dominante kracht samengaat met de christen democratie, zit er dik in. Zeker nadat de CDH aan Waalse kant en CD&V aan Vlaamse kant, openlijk laten weten voorstander te zijn voor een dergelijke coalitie.

Ondertussen voert de huidige coalitie gestaag een besparingsbeleid door met immense gevolgen. De samenlevingsproblemen stapelen zich op nadat in de jaren ’90 reeds een heleboel verworvenheden werden afgebroken. In Vlaanderen wachten 60.000 alleenstaanden en gezinnen op een sociale woning. Volgens een Leuvense huisvestingsmaatschappij moet het budget vertienvoudigd worden om aan de behoeften te voorzien. Publiek-private samenwerking leidt slechts tot meerkosten voor de huisvestingsmaatschappij, aangezien ze steeds duurder moeten betalen voor de bouw van de woningen, voor de investeringen die gedaan worden, …. Het alternatief is goedkopere woningen, met een lagere kwaliteit tot gevolg.

Ook een schooltje voor buitengewoon onderwijs in Gent trok afgelopen week aan de alarmbel. De privatisering van de resto leidt ertoe dat kinderen die de warme maaltijden niet kunnen betalen, niet als vroeger kunnen mee-eten met de pot, maar nu aan de kant zitten om hun boterhammetjes te eten. De school werd gedwongen om "zwart" te rijden op de tram omdat er geen geld was om de ticketjes te betalen en het tekort aan leerkrachten en specialisten, zorgen dat de kwaliteit van de opvang en de lessen drastisch achteruitging.

In Droixhe (wijk in Luik) tenslotte, gooiden twee tieners molotovcoctails in een bus van de TEC (waalse vervoersmaatschappij), als wraak omdat ze de vorige week van de bus gezet werden doordat ze geen ticket hadden. Jongeren lopen er op straat, vinden geen job, kunnen nergens terecht omdat er geen sociale voorzieningen zijn, en blijven uit school weg, omdat er toch geen perspectieven zijn. Een maatschappelijk klimaat wordt gecreëerd waarbij armoede en werkloosheid leidt tot toenemende spanningen, waarbij de roep voor meer orde en blauw op straat steeds harder zal klinken, met alle gevolgen van dien.

Extreem rechts krijgt carte blanche om het ongenoegen te organiseren. Tegenover deze populistische, niets oplossende retoriek, staat LSP voor meer jobs, meer middelen in het onderwijs en in sociale voorzienening, een degelijk inkomen voor iedereen, … om op die manier de voorwaarden te creëeren voor een meer veilige maatschappij.

Delen: Printen: