Terug naar school. Maar eerst langs de bank…

Op 1 september openen de scholen opnieuw hun deuren. In de aanloop naar het nieuwe schooljaar werd bekend dat de kosten voor het schoolgaan verdubbeld zijn op 10 jaar. Het is dan ook geen toeval dat er een scherpe toename is van kredietkaarten en leningen om het begin van het schooljaar door te komen. Wie zei ook al weer dat iedereen recht heeft op kosteloos onderwijs?

“De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht.” Zo staat het letterlijk te lezen in de Belgische grondwet. Gevolg: openlijk inschrijvingsgeld wordt er niet gevraagd, maar andere kosten swingen de pan uit.

In het eerste leerjaar wordt gemiddeld 389 euro betaald aan schoolkosten, in het eerste middelbaar 857 euro en tegen het zesde middelbaar zelfs 1.265 euro per jaar. Bovendien gaat dit om oude cijfers van het HIVA uit 1999-2000, herrekend op basis van de inflatie naar cijfers voor 2006. Maar intussen zijn de schoolkosten in heel wat instellingen sneller gestegen dan de gemiddelde stijging van de prijzen. Tussen 1989 en 1999 gingen de kosten in het secundair onderwijs met 55% omhoog bovenop de inflatie. In het lager onderwijs was dat zelfs 68%.

De kosten worden vooral veroorzaakt door schoolgerief zoals boeken. In het middelbaar onderwijs loopt dat al snel op tot zo’n 600 euro. Maar ook activiteiten zoals schoolreizen doen de kosten snel oplopen.

Tegenover die kosten stelt de regering een jaarlijkse schoolpremie ter beschikking van 50 euro in het lager onderwijs en 70 euro in het secundair. Hoe welkom die premies ook zijn, het zijn en blijven peulschillen tegenover de totale kosten van het onderwijs.

In de aanloop naar het nieuwe schooljaar doen de banken en kredietmaatschappijen dan ook goede zaken op het vlak van leningen. Kredietmaatschappijen voeren specifieke campagnes om daarop in te spelen. Een vertegenwoordiger van Cofidis verklaarde hierover in De Morgen: “Terug naar school betekent grotere uitgaven voor bijvoorbeeld computers. Maar de mensen denken ook aan hun mazoutfactuur die eraan zit te komen.”

De onderwijsminister heeft het geregeld over gelijke kansen in het onderwijs. Een basisvereiste om daarover te kunnen spreken, is het toegankelijk maken van het onderwijs voor iedereen. Dat kan enkel door gratis en degelijk onderwijs voor iedereen. Daartoe moet de overheid dringend meer geld investeren in onderwijs, 7% van het BBP zou een goed begin zijn!

Delen: Printen: