Agfa Gevaert wil sociaal bloedbad in Mortsel.

Vlak voor de zomer kondigde Agfa Gevaert reeds aan dat er eind augustus een herstructureringsplan zou komen. Het bedrijf liet in de media “lekken” dat er mogelijk 1.000 jobs zouden verdwijnen in Mortsel. Resultaat: de aandelen stegen onmiddellijk. Nu wil het bedrijf nogmaals profiteren van de aankondiging van dezelfde ontslagen om het aandeel op te drijven. Tegen 2008 zouden 893 jobs verloren gaan in Mortsel.

Agfa Gevaert zag haar winst in het tweede kartaal van 2006 sterk groeien. De omzet steeg met 1,2% en de winst steeg met 42,6% tot 77 miljoen euro. Er was een nettowinst van 28 miljoen euro na aftrek van onder meer de reorganisatiekosten. Dat was 11 miljoen euro meer dan verwacht.

De directie zal gedacht hebben dat dit redenen genoeg biedt om effectief een sociaal bloedbad aan te richten. Wereldwijd zouden zo’n 2.000 banen verloren gaan. In Mortsel gaat het om minstens 893 van de 4.000 jobs, waaronder 397 arbeiders, 342 bedienden en 122 kaderleden.

Agfa Gevaert had eerder het bedrijf opgedeeld in drie afdelingen: Graphics, HealthCare en Materials. Vooral die laatste afdeling zou hard getroffen worden met tot zo’n 700 ontslagen. In de praktijk komt het er wel op neer dat erg hard gesnoeid wordt in de productie, waarbij de vraag zich stelt of de productie op zich niet volledig in het gedrang komt indien er zoveel jobs verdwijnen.

Het nieuws van de besparingen werd eergisteren op een Europese ondernemingsraad gebracht, maar het bedrijf wou een zwijgplicht tot gisteren. Daarop werd de vergadering verlaten door de vertegenwoordigers van de arbeiders. Gisteren was er dan een speciale ondernemingsraad.

De afgelopen jaren is zwaar gesnoeid in het personeelsbestand van Agfa. Begin jaren 1990 waren er nog 8.500 werknemers, voorheen zelfs meer dan 10.000. Als er nu nog eens 893 jobs verdwijnen, zouden er nog zo’n 3.000 overblijven.

Op dit ogenblik is er weinig duidelijkheid over de herstructureringen. De vakbonden kondigden aan spontane acties te ondersteunen, maar pas tot actie over te gaan na een reeks onderhandelingen in september. Agfa stelt dat er geen naakte ontslagen zouden komen. Een aantal werknemers zou met brugpensioen vertrekken. Hoe de andere jobs zullen verdwijnen, is onduidelijk. Bovendien vormt het een test voor het Generatiepact, de Agfa-directie wil immers de brugpensioenleeftijd uitzonderlijk verlagen om niet tot naakte ontslagen over te gaan. De vakbonden stellen geen naakte ontslagen te zullen aanvaarden en blijven met vragen zitten over de invulling van de productie in het bedrijf.

De aankondiging van Agfa toont eens te meer het cynisme van dit systeem. In juni was er een gerucht over jobs die verloren zouden gaan, waarop het aandeel fors steeg. Na een aankondiging van goede winstcijfers, volgt de effectieve aankondiging van het aantal jobs dat verloren gaat. Resultaat: het aandeel stijgt met zo’n 9%.

Tegenover het jobverlies bij Agfa zal moeten worden geprotesteerd. Het is belangrijk dat er in het bedrijf zelf een front komt van alle vakbonden in alle afdelingen om samen in het verzet te gaan tegen het sociaal bloedbad dat de directie wil aanrichten.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist