Linkse lijst in Berlijn. Interview met WASG-kandidaat Lucy Redler

De regionale verkiezingen voor het deelstaatparlement in Berlijn lokken heel wat reacties uit. In Berlijn regeert een “rood-rode” coalitie van de sociaal-democratische SPD en de ex-communistische PDS, dat zichzelf heeft omgedoopt tot Linkspartei.PDS. Deze coalitie voert een neoliberaal beleid met tal van besparingen op de kap van de arbeiders en hun gezinnen.

Jean Peltier

Lucy Redler: "We komen niet op met een partij die over socialisme spreekt op zondag en de rest van week een asociaal beleid doorvoert"

Uit het verzet tegen onder meer dit beleid, kwam de WASG tot stand. Dat is het Electoraal Alternatief voor Sociale Rechtvaardigheid, een organisatie die in 2004 werd opgericht en vorig jaar in alliantie met de PDS een nationale verkiezingsdoorbraak kende. Na het toetreden van het voormalige SPD-kopstuk Oskar Lafontaine, vergrootte de druk op de WASG om snel tot een fusie te komen met de PDS. Inmiddels hebben de leidingen van beide organisaties daartoe beslist. In Berlijn zal er echter een onafhankelijke WASG-lijst deelnemen aan de regionale verkiezingen. De WASG-leden zijn er niet tegen een fusie met de PDS, maar ze eisen dat dit gebeurt op een principiële basis van verzet tegen een neoliberaal beleid. De nationale leiding van de WASG steunt in Berlijn de lijst van de Linkspartei.PDS, tegen haar eigen afdeling in.

De Berlijnse WASG-lijst wordt getrokken door Lucy Redler, een lid van onze Duitse zusterorganisatie SAV. In de Duitse media verschenen tal van artikels en reportages over “rode Lucy”. In de peilingen komt de Berlijnse WASG-lijst uit op zo’n 5%. Naar aanleiding van onze internationale zomerschool in Gent spraken we met Lucy over de Berlijnse verkiezingen.

Waarom komt de Berlijnse WASG alleen op bij de verkiezingen?

De beslissing van de Berlijnse WASG om onafhankelijk op te komen in de deelstaatverkiezingen van 17 september kwam er na een lange en intense discussie onder het lidmaatschap van de WASG en van de Linkspartei.PDS, de voormalige staatspartij in Oost-Duitsland. Sinds 2001 vormt de Linkspartei.PDS een regeringscoalitie met de SPD, de sociaal-democratische partij die nationaal een historisch besparingspakket heeft doorgevoerd onder de noemer Agenda 2010.

Door haar deelname aan de deelstaatregering is de Linkspartei-PDS mee verantwoordelijk voor privatiseringen, loonsvermindering en besparingen op de sociale uitgaven. Ten gevolge van dit beleid van de zogenaamde ‘rood-rode’ regering, moesten de ambtenaren zo’n 8 à 10% van hun loon inleveren. Meer dan 100.000 sociale woningen zijn geprivatiseerd en er kwamen 32.000 zogenaamde ‘1-euro-jobs’ (jobs die langdurig werklozen verplicht moeten aannemen teneinde hun uitkering te behouden en waarbij er bovenop de uitkering 1 euro per uur wordt betaald). Dit zijn slechts enkele voorbeelden om aan te tonen dat het beleid van deze partij in Berlijn niet ‘links’ genoemd kan worden.

Een van de grondbeginselen van de WASG is het niet deelnemen aan een regering die besparingen doorvoert in de sociale uitgaven of die privatiseert. In Berlijn houden we dit principe in ere en komen we dus niet op met een partij die over socialisme spreekt op zondag en de rest van week een asociaal beleid doorvoert. De Linkspartei.PDS heeft herhaaldelijk gesteld dat ze haar deelname in de regering een succesverhaal vindt. Daarom geloven we dat er in Berlijn een sterke linkse oppositie nodig is. En dus komen we onafhankelijk op.

Wat verwacht je van de campagne?

Ik hoop natuurlijk dat we er in slagen de 5% te overschrijden die nodig is om in het Berlijnse parlement vertegenwoordigd te zijn. We kunnen dan de positie van arbeiders in strijd versterken en sociale strijdbewegingen en wijkorganisaties ondersteunen. Een andere doelstelling van de campagne is om diepere wortels te schieten in de arbeiderswijken in Berlijn. Het antwoord van de arbeiders, de werklozen en de jongeren was tot nog toe positief.

In de media verscheen een bericht dat er na de verkiezingen nog eens 15.000 sociale woningen zouden worden verkocht aan de privé. Wij hebben een campagne daartegen opgezet met protestacties en bijeenkomsten. We voeren een actieve verkiezingscampagne en we willen zoveel mogelijk mensen betrekken in deze campagne.

Hoe zie je de toekomst van de linkerzijde na de verkiezingen?

Dat is moelijk te voorspellen en er zijn tal van mogelijkheden. Het is duidelijk dat de nationale leidingen van de Linkspartei.PDS en de WASG (deze laatste ondersteunt de campagne van de Linkspartei.PDS in Berlijn) zo snel mogelijk een fusie willen tussen de twee partijen.

Er is een mogelijkheid dat de Berlijnse WASG een regionale kracht blijft. Er zal een intense discussie gevoerd moeten worden over deze thema’s na de Berlijnse verkiezingen. Eén ding is duidelijk: een sterke aanwezigheid van de WASG in het Berlijnse parlement zal de uitbouw van een nieuwe linkerzijde in Duitsland beïnvloeden.

Wat is de rol van de SAV in deze ontwikkelingen?

De SAV, waarvan ik lid ben, is cruciaal geweest in deze gebeurtenissen. Onze inbreng was van enorm belang in het debat over een onafhankelijke kandidatuur. Er is heel veel waardering voor de SAV onder de WASG-leden in Berlijn. Op politiek en prgrammatorisch vlak zal de SAV blijven ijveren voor de noodzaak van een socialistisch programma voor de WASG.

Terzelfdertijd zijn de SAV-leden de meest actieve in de verkiezingscampagne omdat we van oordeel zijn dat een sterke WASG een flinke stap vooruit zal zijn voor de arbeiders en jongeren in de stad.

Delen: Printen: