Home / Belgische politiek / Lokaal - Antwerpen / Protest tegen uitspraken De Wever over Berbers

Protest tegen uitspraken De Wever over Berbers

amazigh1N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever deed een onhandige poging om zijn stigmatiserende uitspraken over Berbers (‘Amazigh’ is de naam die Berbers zelf liever hanteren) te nuanceren. Hij verklaarde dat hij slechts herhaalde wat Marokkaanse ‘gezagsdragers’ stellen over Amazigh en beperkte zijn uitspraken tot de stelling dat de Berbers een “gesloten gemeenschap” zouden vormen. Dat hij eraan toevoegde dat groepen zoals de Berbers racisme als excuus voor persoonlijk falen inroepen (met andere woorden, dat racisme relatief zou zijn), werd gemakshalve achterwege gelaten in de poging tot nuance.

Een eerste protestactie tegen de uitspraken van De Wever werd repressief in de kiem gesmoord. Iedereen werd opgepakt. Enkele weken later kwam er toch een toegelaten actie op de Groenplaats. Met ongeveer 250 tot 300 aanwezigen was het geen grote actie. Maar het was wel belangrijk om een klaar en duidelijk protest tegen de uitspraken van De Wever te tonen. Jammer genoeg was er niet meer aandacht besteed aan het betrekken van Amazigh in de organisatie van het protest en dat kwam ook tot uiting op de dag zelf.

amazigh4Wij besloten om een degelijke en kleurrijke mobilisatie naar de actie te organiseren. Daarbij beperkten we ons niet tot de vraag naar excuses van De Wever, we willen een ander beleid zonder discriminatie, racisme, seksisme, homofobie, … Dit is enkel mogelijk als we breken met het besparingsbeleid dat sociale spanningen, tekorten en mogelijke bronnen van verdeeldheid in de hand werkt.

LSP was met een 35-tal leden en sympathisanten aanwezig, waaronder Amazigh uit Brussel maar ook Tamils, Kasjmiri, Pakistanen en andere ‘locals’ uit Antwerpen. We hadden een stand en verkochten ons maandblad. We zorgden voor een aanwezigheid van Amazigh en mobiliseerden tegelijk ook onder Antwerpse Aziaten, mensen die volgens De Wever de gevolgen van racisme niet zouden ondervinden. We hadden spandoeken bij tegen het racisme inzake werk, huisvesting, onderwijs, … maar ook tegen de repressieve aanpak van antiracisten. Op onze borden stonden slogans tegen haat, racisme en alles wat ons verdeelt. Zes betogers die we nog niet kenden willen met LSP discussiëren om kennis te maken en/of actief te worden.

One comment

  1. Pingback: Fotoreportage van de actie tegen racisme in Antwerpen afgelopen zondag | Linkse Socialistische Partij