Rik Daems wil dat werklozen gratis zouden werken

VLD’er Rik Daems toonde eerder reeds aan dat hij weinig voeling heeft met de realiteit van werklozen of armen in het algemeen. Enkele jaren geleden verklaarde hij – terwijl hij poseerde voor zijn grote villa – dat er iets moet gedaan worden aan het “sociaal profitariaat”. Hij verklaarde toen reeds dat dit zou kunnen door middel van gemeenschapswerk door werklozen. Ofte: laat de werklozen gratis werken.

Rik Daems vindt het niet rechtvaardig dat een werkloze een uitkering krijgt zonder dat daar iets tegenover staat. De VLD’er stelt voor om werklozen één dag per week in te zetten voor de “gemeenschap”. Concreet denkt hij aan ouderenzorg, kinderopvang, milieuzorg, onderhoud van gebouwen,…

Dat er extra personeel nodig is, zal niemand ontkennen. Alleen is de overheid niet bereid om effectief tot aanwervingen over te gaan. In Antwerpen verklaarde CD&V-schepen Van Peel eerder reeds dat hij het terugdringen van het aantal personeelsleden bij de stad als één van zijn belangrijkste verwezenlijkingen beschouwde. Nu komt zijn neoliberale collega Daems stellen dat de dienstverlening maar gratis moet opgevangen worden door werklozen.

Daarmee gaat Daems in de richting van zijn Duitse collega’s. Daar is een maatregel doorgevoerd waardoor werklozen voor hun uitkering moeten werken en bovenop de uitkering 1 euro per uur betaald krijgen. Die zogenaamde 1 euro-jobs zijn uiteraard populair bij het patronaat dat immer droomt over stijgende winsten op de kap van een sterkere uitbuiting van de arbeiders.

De voorstellen van Daems om werklozen een dag te laten werken voor hun uitkering, zijn schandalig. Er zijn effectief heel wat taken die kunnen vervuld worden, op dat punt zijn we het eens met Daems. Maar waarom kunnen die niet uitgevoerd worden door personeel met een echt statuut en een degelijk loon? Waarom hebben de VLD en andere neoliberale partijen jarenlang aanvallen uitgevoerd op het stadspersoneel om nu tot de conclusie te komen dat er heel wat taken niet langer uitgevoerd worden?

Wij pleiten voor het aanwerven van werklozen door de verschillende overheden om de sociale dienstverlening aan de bevolking te versterken. Dit moet met een degelijk statuut en een goed loon. Als de werkloosheidsuitkeringen toch zoveel kosten als Daems beweert, dan kan dat geld beter gebruikt worden om een degelijk loon aan te bieden aan de werklozen die aangeworven worden.

Teneinde de politici wat meer voeling te geven met de situatie van werklozen, zou het misschien een interessant idee zijn om hen eens een maand te laten leven aan een werkloosheidsuitkering. In ruil voor die werkloosheidsuitkering mogen ze diensten verlenen aan de gemeenschap. De overschot van hun lonen zal wel volstaan om een groot aantal werklozen een degelijk loon te bezorgen. Wedden dat Rik Daems vanuit zijn villa fors zou protesteren tegen een dergelijk voorstel?

Delen: Printen: