Luik. Actie tegen sociale huisvestingsmaatschappij

De afgelopen maanden werden in de Luikse wijk Droixhe verschillende acties georganiseerd door de huurders van sociale appartementen. Ze werden daarbij bijgestaan door leden van LSP/MAS. Enkele blokken van de huisvestingsmaatschappij Atlas worden gerenoveerd, maar er zijn tal van problemen inzake tijdelijke huisvesting en het niet nakomen van de beloftes tot financiële steun tijdens de werken.

François Laurent

Op vrijdag 18 augustus werd opnieuw actie gevoerd. De actievoerders eisten de nakoming van de mondelinge beloftes die eerder werden gedaan door Maggy Yerna van de huisvestingsmaatschappij (en PS-kandidate bij de komende gemeenteraadsverkiezingen). Yerna beloofde financiële steun in een gesprek bij een vorige actie.

De dag voor de actie werd het gerucht verspreid dat de kantoren van Atlas dicht zouden zijn op 18 augustus. Dat bleek echter niet het geval te zijn. Er stond wel een agressieve bewaker. Uiteindelijk mochten drie vertegenwoordigers binnen om de eisen over te maken.

Na de actie werd besloten om de strijd verder te zetten. Dezelfde avond gingen we Yerna persoonlijk opzoeken bij de opening van een nieuw regionaal lokaal van de PS. Daar werd ook burgemeester Demeyer (PS) aangesproken. Die beloofde de huurders te steunen. Yerna hield zich beperkt tot de melding dat er vooruitgang is in het dossier…

Het lijkt erop dat we moesten wachten tot de periode van de gemeenteraadsverkiezingen om enig gehoor te vinden bij de politici. We zullen echter blijven strijden tot de eisen volledig ingewilligd zijn.

> Foto’s vanop de actie

Delen: Printen: