Home / Sociaal / LGBTQI / Homofobie in het defensief in de VS. Religieuze vrijheid is geen vrijheid tot discriminatie!

Homofobie in het defensief in de VS. Religieuze vrijheid is geen vrijheid tot discriminatie!

Artikel door Katie Quarles, Socialist Alternative

indianalgbtqiDe recente wetsvoorstellen over “religieuze vrijheid” in de Amerikaanse staten Arkansas en Indiana waarin stond dat bedrijven beschermd worden tegen klachten omdat ze LGBTQ-klanten weigeren wegens religieuze redenen, leidden tot massaal verzet. De wetsvoorstellen kwamen er toevallig op het ogenblik dat de Supreme Court besliste dat een bedrijf op religieuze basis kon weigeren om geboortecontrole van de werknemers in de gezondheidszorg op te nemen.

Er waren in zowel Arkansas als Indiana opmerkelijke acties tegen de wetsvoorstellen. Er werd een nationale boycotcampagne georganiseerd waarbij geplande congressen en concerten werden afgezegd. Heel wat grote bedrijven, waaronder Walmart en Nascar, spraken zich uit tegen de voorstellen. Ze vreesden dat ze anders negatieve publiciteit zouden krijgen.

Dit wijst op een verandering in de publieke opinie omtrent LGBTQ-rechten. Er is een groeiende steun van bredere lagen van de bevolking voor gelijke rechten voor homo’s, lesbiennes en biseksuelen. Zelfs binnen de conservatieve Republikeinse Partij is er een verschuiving in het standpunt over het homohuwelijk, de meer reactionaire sociaal conservatieven in de partij zitten steeds meer in een defensieve positie rond deze kwestie.

De druk van de publieke opinie en een deel van de grote bedrijven heeft de gouverneurs van Indiana en Arkansas ertoe gebracht om de wetsvoorstellen aan te passen. In Indiana werd een amendement toegevoegd waarin staat dat bedrijven niet mogen discrimineren tegen LGBTQ-klanten. De gouverneur van Arkansas weigert het wetsvoorstel te ondertekenen tot het aangepast is en de nationale wetgeving inzake vrijheid van religie volgt.

Zelfs indien het wetsvoorstel dat nu in Indiana op tafel ligt discriminatie nog mogelijk maakt voor religieuze instellingen en religieuze non-profit organisaties en indien er in Louisiana een voorstel wordt voorbereid waar verzet tegen nodig zal zijn, werd al een stap vooruit gezet.

We moeten verdergaan en alle aanvallen op de rechten van LGBTQ-mensen verwerpen. Socialisten verdedigen het recht van religieuze groepen om hun geloof te beleven. Maar het feit dat je een onderneming hebt, geeft je niet het recht om te discrimineren onder het mom van religieuze opvattingen.

Er komt binnenkort een uitspraak van de Supreme Court over het homohuwelijk. Zelfs indien er gelijke rechten komen inzake huwelijk, zal de beweging verder actief moeten ingaan tegen all andere vormen van discriminatie tegen LGBTQ-mensen, met onder meer discriminatie op de werkvloer die schering en inslag blijft in grote delen van het land.

Op 16 mei vindt in ons land Pride.be plaats. Voor het eerst sinds lang plannen religieuze conservatieven een tegenactie in de vorm van een ‘Mars voor het gezin’ in Antwerpen. LSP roept op om van de optocht van Pride.be een politieke actie te maken die ingaat tegen homofobie en die internationale solidariteit in de strijd voor LGBTQ-rechten naar voor brengt.