Schotland. Tommy Sheridan wint rechtszaak tegen roddelkrant

Het linkse Schotse parlementslid Tommy Sheridan heeft zijn rechtszaak wegens laster gewonnen tegen de roddelkrant News of the World (NoW), een onderdeel van het media-imperium van Rupert Murdoch. De krant moet hem 200.000 pond schadevergoeding betalen.

Sinead Daly, lid van de leiding van de SSP en van het CWI

Dit was een overwinning. Niet enkel voor Tommy Sheridan, maar socialisten en linkse activisten in heel de wereld. En dit tegenover één van de meest reactionaire, rechtse media-imperia ter wereld.

De jury van de rechtbank oordeelde dat Tommy Sheridan beledigd werd door de artikels die verschenen in NoW in 2004 en 2005 waarin hij ervan werd beschuldigd buitenechtelijke relaties te hebben, seksclubs te bezoeken, deelgenomen te hebben aan groepsseks waarbij tevens alcohol en cocaine werd gebruikt.

De overwinning van Sheridan is erg opvallend aangezien 11 leden van de leiding van de Scottish Socialist Party (SSP), waaronder drie verkozenen in het Schotse parlement, getuigden dat Tommy Sheridan had toegegeven dat hij ooit een seksclub in Manchester had bezocht.

De getuigenissen van de SSP-leiding vormden een centraal element in de verdediging van NoW. 11 van de 18 getuigen die door de roddelkrant werden opgeroepen waren leden van de SSP. Aangezien de belangrijkste beweringen van NoW (onder meer over een vier jaar durende liefdesaffaire) werden ontkracht, baseerde de krant zich steeds meer op de SSP-getuigen.

De Schotse media hebben dit proces reeds omschreven als het “meest sensationele lasterproces in de Schotse geschiedenis.” Het feit dat de jury Sheridan in het gelijk stelde en hem een schadevergoeding toekende van 200.000 pond – de grootste vergoeding die ooit door een Schotse rechtbank werd toegekend bij laster – heeft een schok veroorzaakt in de media, maar ook in het juridische en politieke establishment.

Dit is een enorme nederlaag voor NoW en de riooljournalistiek waar die krant voor staat. Bronnen in de Schotse media stellen dat Rupert Murdoch, de eigenaar van NoW, persoonlijk erg woedend was omdat Sheridan er in slaagde om zijn multinational een nederlaag toe te brengen.

De krant zal wellicht in beroep gaan tegen wat het een “pervers” vonnis noemt. Wellicht komt er verder onderzoek.

Iain McWhirter schreef in de krant Sunday Herald over het belang van de uitspraak: “Het was een slag in het gezicht van een industrie die zich baseert op menselijke miserie en onthullingen; die gebruik maakt van omkoopjournalistiek, sensatie, verdraaiingen. Dit zat er al lang aan te komen.”

“David kan Goliath verslaan”, titelde de Herald in haar editoriale commentaar over de rechtszaak. De Mirror titelde: “Working class hero”.

De Schotse media heeft overvloedig bericht over het resultaat van dit proces. Er was ook heel wat aandacht in de Britse kranten, met zelfs een vermelding op de voorpagina van de ernstige stem van het Britse kapitalisme, de Financial Times.

Tommy Sheridan ontsloeg zijn legaal team twee weken na het begin van het proces en heeft daarna zichzelf verdedigd. Met een team van “amateurs”, waaronder een SSP-lid uit Orkney en zijn twee zussen, sloeg Tommy Sheridan de professionelen met verstomming door zijn zaak te winnen. Een advocaat stelde: “In iedere rechtbank mogen passie en het geloof in een zaak niet onderschat worden en Sheridan heeft die kwaliteiten verbazingwekkend uitgespeeld.”

In een krachtige toespraak voor de jury sprak Sheridan gedurende 85 minuten. Een aantal commentatoren stelde dat dit de beste politieke toespraak was die ze ooit hadden gehoord. Sheridan vertelde de jury dat hij inging tegen één van de grootste organisaties in de wereld die zich tegen hem had gekeerd omdat hij een socialist is en zich durft uit te spreken tegen onrechtvaardigheid.

Toen hij de rechtbank verliet na de uitspraak, stelde Sheridan aan de verzamelde media: “Het vonnis vandaag toont aan dat gewone mensen an het aanhoren van de argumenten in staat zijn om de waarheid van de modder te onderscheiden. De gewone mensen in de jury hebben ons gesteund en een boodschap gebracht over de journalistieke standaard waar News of the World voor staat.”

Scherpe crisis in de SSP

De overwinning van Tommy Sheridan werd enthousiast onthaald door arbeiders en sympathisanten in Schotland, maar niet bij de leiding van de SSP.

Het is verbazingwekkend dat na een belangrijke overwinning op News International, de SSP-leiding bijzonder snel na het vonnis naar buiten kwam met een verklaring waarin Tommy Sheridan wordt bestempeld als een leugenaar waarbij verontschuldigingen van hem worden geëist.

Het Schotse parlementslid Carolyn Leckie stelde: “Ik ben nog steeds een socialist, maar ik denk niet dat Tommy Sheridan er één is.” In haar column in Synday Mail schreef het Schotse parlementslid Rosie Kane: “Wat er ook gebeurt, ik kan nooit meer met Tommy samenwerken en ik ben niet de enige.”

Er kwam snel een bijeenkomst van de nationale leiding van de SSP, voornamelijk bijgewoond door die SSP-leden die getuigden voor de rechtbank. Ze beslisten om zichzelf 100% te steunen omdat ze “de waarheid vertelden”.

Alle SSP-leden ontvingen nu een uitgebreid ledenbulletin geschreven door Alan McCombes onder de titel “De strijd voor de waarheid” waarin het standpunt van de leiding van de SSP wordt gebracht en waarin de notulen van de bijeenkomst van het Uitvoerend Bureau van 9 november 2004 (waar gestemd werd over de vraag om Tommy Sheridan te laten aftreden als voorzitter) waren bijgevoegd.

In het ledenbulletin wordt geargumenteerd dat de leiding haar naam wil zuiveren en daarom “iedere relevante informatie” over Tommy Sheridan naar buiten brengt.

Dat komt er na de aantijging van Sheridan dat er sprake is van een “verschrikkelijke politieke valsstrik” waarbij de leiding is opgetreden als “politieke ratten” die de kant van NoW kozen tegen een socialist.

Deze onwaarschijnlijk destructieve aanpak zal de leiding niet in eer herstellen. Het zal haar verder isoleren van de SSP-leden en van de arbeiders in Schotland. Gelet op de prominente rol die sommigen van hen in het verleden hebben gespeeld in de socialistische beweging, zal dit hun reputaties voorgoed kapot maken. Bovendien zorgen ze ervoor dat het onvermijdelijk tot een splitsing zal komen in de SSP waardoor de partij mogelijkerwijs niet meer van deze crisis kan herstellen.

Principiële positie

Het CWI in Schotland heeft nooit iets veranderd aan haar principiële positie in deze kwestie. Ondanks onze politieke meningsverschillen met Tommy Sheridan, die samen met Alan McCombes, Colin Fox en Frances Curran het CWI verliet in 2001, waren we tegen de maatregelen van het UB in november 2004 waarbij beweerd werd dat het de bedoeling was om “de partij te beschermen” voor elementen van het privé-leven van Tommy Sheridan.

Lang voor deze rechtszaak werd de SSP al enorm geschaad door de druk die op Sheridan werd gezet om ontslag te nemen als voorzitter. Dat heeft niets te maken met een “persoonsverheerlijking”, maar een erkenning van de reputatie van Tommy Sheridan en de steun die hij op die basis krijgt van brede lagen van de arbeidersklasse in Schotland. Dat komt niet in het minst door zijn leidinggevende rol in de massale strijd tegen de poll tax eind jaren 80, begin jaren 90.

Dit geeft aan hoe ver de SSP-leiding tegenwoordig af staat van gevoelens onder bredere lagen. Dat is verbonden met hun afwijzen van een consistent socialistisch programma. Het resultaat is dat ze in de rechtbank getuigen voor NoW…

Zelfs indien hetgeen door NoW werd geschreven volledig correct was, wat niet het geval is, zou het op geen enkele wijze de acties van de SSP-leiding tegen Tommy Sheridan hebben gerechtvaardigd. Niet in 2004 en ook niet sindsdien.

Ze maakte een verschrikkelijke fout op de bijeenkomst in november 2004. Er werd toegegeven aan de druk van een roddelkrant en door het bijhouden van zogenaamde “notulen” op die vergadering met persoonlijke details waaronder “bekentenissen”, is gehandeld op een wijze die geen enkele socialist of vakbondsmilitant kan aanvaarden.

Dat wordt bevestigd door het feit dat de meerderheid van de vakbondsmilitanten in de SSP, waaronder de vakbond RMT in Schotland die zich verbonden heeft aan de partij, Tommy Sheridan zijn blijven steunen.

Deze gebeurtenissen vormen een mes in de rug van die arbeiders die zoeken naar een partij die bereid is om voor hun belangen te vechten. Het CWI in Schotland zal er alles aan doen om te werken aan de heropbouw van de socialistische beweging in Schotland met een principiële socialistische leiding. Jammer genoeg zal daarbij ook een nieuwe leiding moeten worden verkozen om de huidige SSP-leiding te vervangen.

De overwinning van Tommy Sheridan kan dat proces versterken en hopelijk wordt het na de SSP-conferentie van oktober 2006 mogelijk om opnieuw te bouwen aan een principiële socialistische kracht die de strijd aanbindt tegen de logica van het patronaat en die ingaat tegen armoede, onrechtvaardigheid en ongelijkheid.

Delen: Printen: