De Standaard: "Nieuwe arbeiderspartij in najaar"

Het dagblad De Standaard publiceert vandaag een artikel over het opzetten van een nieuwe formatie die de arbeiders en hun gezinnen een politiek instrument moet aanbieden. Op initiatief van Jef Sleeckx, Georges Debunne en Lode Van Outrive werd het Comité voor een Andere Politiek opgezet, waar LSP aan meewerkt. Bedoeling is niet zozeer het verenigen van klein-links, maar wel het uitbouwen van een politieke formatie van arbeiders en jongeren. Meer info hierover vind je op deze site (klik in de rechterkolom op het kader "voor een nieuwe arbeiderspartij"). Ter info vind je hieronder het artikel dat in De Standaard werd gepubliceerd

Nieuwe arbeiderspartij in najaar

Jef Sleeckx: ,,Er is nood aan eenformatie die rechts verzwakt en paars de rekening presenteert.”

Eind oktober heeft Vlaanderen mogelijk een nieuwe arbeiderspartij, die klein-links moet verenigen.

Het protest tegen het Generatiepact en tegen de Europese Grondwet vormde de kiem van het nieuwe linkse project waaraan gewezen SP.A-kamerlid Jef Sleeckx werkt. De Kempenaar trok samen met SP.A-Rood (een linkse stroming in de SP.A met stevige ABVV-banden) ten strijde tegen ‘het neoliberalisme’. Hij trok zelfs naar het SP.A-congres om daar te gaan betogen.

,,De acties tegen het Generatiepact gaven aan hoe groot de frustratie was. Maar ze werd niet politiek vertaald. Wij zullen dat doen”, zegt Sleeckx.

Sleeckx brak uiteindelijk wel met SP.A-Rood, dat niet wou weten van een nieuwe partij. ,,Er is nochtans nood aan een formatie die rechts verzwakt en paars de rekening presenteert”, aldus Sleeckx.

,,Er bestaat een totale vervreemding tussen de basis en de top. Er moet een alternatief komen dat zich oriënteert op de werkende mensen en de sukkelaars. Mijn grote ambitie is Vlaams Belang enkele procenten te doen verliezen. Een nieuwe partij kan de groei van extreem-rechts stoppen.”

Naast Sleeckx heeft het stichtende comité nog boegbeelden: gewezen ABVV-voorzitter George Debunne (,,ons symbool”) en ex-europarlementslid Lode Van Outrive (SP.A). Daarnaast zitten er vertegenwoordigers van extreem-linkse partijen in het comité.

,,Als de startvergadering in oktober een succes wordt, volgen nóg bekende namen”, benadrukt Sleeckx. ,,Vooral mensen die actief zijn in de vakbeweging, ook de christelijke.”

De krijtlijnen van het programma liggen al vast. ,,We willen een optimistische boodschap brengen. Er is geld. Alleen moet de overheid de moed hebben om voldoende geld opzij te zetten om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Verder wordt het de hoogste tijd dat de belastingen fatsoenlijk worden geïnd. Ook is een vermogensbelasting van 0,7 procent wenselijk op vermogens boven de 515.000 euro.”

Sleeckx, Debunne en Van Outrive vonden elkaar toen ze met succes 15.000 handtekeningen sprokkelden om in het Vlaams Parlement een hoorzitting te organiseren over de Europese Grondwet. Volgens Sleeckx is die grondwet veel te liberaal en vormt hij de voorbode van de afbraak van de openbare dienstverlening. Tijdens de hoorzitting choqueerde de onwetendheid van de parlementsleden hem diep. ,,En toch stemden ze zonder morren voor de Grondwet.”

Intussen probeert Sleeckx de klein-linkse partijen achter zich te krijgen. Hoe reageren de vier bekendste?

,,Er is nood aan een nieuw links project dat breder gaat dan de huidige partijtjes. Op 28 oktober stappen wij zeker mee in de nieuwe beweging, hopelijk zelfs al in de nieuwe partij”, zegt Bart Vandersteene van de trotskistische LSP.

Bij de – eveneens trotskistische – SAP klinkt eenzelfde geluid. ,,Dit zal geen zoveelste klein-links project worden, maar een beweging die iedereen verenigt die het niet eens is met de neoliberale politiek van de grote partijen. Wij stappen mee”, zegt David Dessers.

,,Wij zijn zeker voorstander van een krachtenbundeling en Sleeckx past perfect als boegbeeld. Maar zover zijn we nu nog niet”, zegt Jaak Perquy van de Kommunistische Partij KP.

,,Dit is een hoopvol teken, want Jef Sleeckx is een belangrijke figuur binnen de vakbeweging. Wij staan open voor zo’n project, al is het zeker niet vanzelfsprekend om meteen met succes een nieuwe partij te stichten”, zegt PVDA-woordvoerder Peter Mertens. De maoïstische PVDA heeft als enige communistische partij niemand in Jef Sleeckx’ Comité voor een Andere Politiek.

Delen: Printen: