Schaarbeek: autoriteiten intimideren linkse activisten. Wil het gemeentebestuur vermijden dat er een linkse lijst komt?

Op zaterdagnamiddag 29 juli haalden drie militanten van de Linkse Socialistische Partij/Mouvement pour une Alternative socialiste (LSP/MAS) aan de ingang van Aldi in Schaarbeek handtekeningen op voor de peterslijsten. De partijen die niet vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad – wat het geval is voor LSP/MAS – moeten 100 handtekeningen van kiezers ophalen om een lijst te kunnen indienen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober.

LSP/MAS Schaarbeek

Terwijl onze militanten klanten van de Aldi aanspraken om hen te vragen hun handtekening te zetten onder dit noodzakelijke document, vroeg de gerant hen zich van de ingang te verwijderen onder het voorwendsel dat ze de klanten lastig vielen en de ingang verhinderden. Nochtans hadden de zwaarbeladen klanten meer moeite om de niet-automatische deuren van de Aldi te openen dan om voorbij onze militanten te raken. Het was eerder zo dat onze militanten vaak de deur openhielden opdat mensen zonder problemen door de deur zouden raken !

Onze leden hebben de gerant uitgelegd dat ze zich op het voetpad bevonden en dat de winkeldirectie niet bevoegd was om te beslissen wat er op de openbare weg gebeurt. Hierop heeft de gerant de politie gebeld, die enkele minuten later ter plaatse was. Twee politieagenten hebben de identiteit van de gerant en van onze drie leden genoteerd.

Daarna hebben ze hen het bevel gegeven zich enkele tientallen meters van de ingang van de Aldi op te stellen onder het voorwendsel dat het verboden was handtekeningen op te halen voor een handelszaak. Nochtans zul je dit verbod nergens terugvinden in het Schaarbeekse politiereglement. Gezien onze militanten weigerden zich hiernaar te voegen en hun rechten opeisten, werden twee van hen zonder meer opgepakt en naar het commissariaat gevoerd, waar ze gedurende drie uur werden vastgehouden.

LSP/MAS protesteert tegen deze willekeurige arrestatie van twee van onze militanten. De wet voorziet reeds een discriminatie tussen de partijen die niet vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad en de gevestigde partijen. De eersten moeten bij elke verkiezingsgang handtekeningen ophalen terwijl dat voor de laatsten niet nodig is, alsof het feit dat je bij de vorige verkiezingen verkozenen hebt behaald automatisch wil zeggen dat de komende verkiezingen dat resultaat zullen bevestigen.

Indien hierbovenop de autoriteiten de intimidatie en de druk opdrijven op de militanten die zich engageren om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, hoe kunnen we dan nog spreken van vrije en eerlijke verkiezingen? Een verbod om handtekeningen op te halen in de nabijheid van handelszaken komt erop neer dat je op geen enkele plaats waar veel mensen voorbijkomen kunt militeren, wat in de praktijk betekent dat je het ophalen van handtekeningen – en dus eventueel de deelname aan de verkiezingen – verhindert. Moeten onze militanten zich beperken tot parken en andere groene ruimten, zoals de politieagenten suggereerden die onze leden hebben gearresteerd. We laten ons niet intimideren en zullen onze campagne verderzetten op de manier die wij noodzakelijk achten.

Delen: Printen: