NMBS

De staking begon op dinsdagavond bij het spoor, vanaf 22u werd het treinverkeerd geblokkeerd. We trokken naar het piket aan het Zuidstation. Daar waren er vooral militanten van ACOD maar er waren ook leden van ACV Transcom die de actie vervoegden. Er was ook een goede aanwezigheid van militanten uit andere sectoren die het spoorpersoneel kwamen steunen. Bij de NMBS is de kwestie van privatisering nog steeds van groot belang. Vanuit Europa is er druk om het treinverkeer volledig te liberaliseren. In België werd al een eerste stap gezet met het goederenverkeer.

De geleidelijke afbouw van de openbare diensten treft het personeel uit de sector, maar ook de reizigers. Bij de NMBS worden zogenaamd onrendabele stations gesloten, de frequentie van bepaalde lijnen wordt afgebouwd en de tarieven worden duurder. Een dergelijke actiedag in de publieke sector moet altijd gebruikt worden om aan te geven hoe de volledige bevolking geraakt wordt door de afbouw van de openbare diensten. Een voorafgaand actieplan had de kans kunnen bieden om het gemeenschappelijk front desnoods enkel van onderuit te organiseren en anderzijds om de solidariteit van andere sectoren en gebruikers van openbare diensten te organiseren met bijvoorbeeld een grote regionale betoging.

Fotoreportage door PPICS
Foto’s van de concentratie aan de Wetstraat en van piketten bij het spoor en Bpost.

Culturele sector houdt piket voor het Munttheater

De Munt zal het met heel wat minder subsidies moeten doen. De directie besloot maatregelen te nemen die ook het personeel treffen, er vielen 16 ontslagen. Het personeel aan het onthaal wordt vervangen door een onderaannemer en de dansprogrammatie werd met uitzondering van enkele voorstellingen afgeschaft. ACOD Cultuur besloot een piket te zetten, het eerste aan De Munt sinds 2001. Het kan de relatief beperkte aanwezigheid verklaren, maar er kwamen militanten van andere sectoren van ACOD om hun steun te betuigen.

Op dit ogenblik wordt een voorstelling van de Spaanse groep ‘Fura dels Baus’ voorbereid. De directie van De Munt vroeg het personeel om tegen 10u30 aanwezig te zijn, in plaats van het gebruikelijke startuur van 9u. De directie wist dat veel stakers de concentratie aan de Wetstraat zouden vervoegen om 10u30. Het wijst op een hypocriete houding van de directie die eerst harde kritiek gaf op de besparingen op cultuur, maar vervolgens de tekorten op het personeel afschuift en verdeeldheid probeert te zaaien onder het personeel. De delegees waren overtuigd dat er nog acties zullen volgen. Om de deelname en het succes te vergroten, was er ook hier een roep naar een duidelijk actieplan waarmee we tijd hebben om het personeel te informeren en te mobiliseren. Een actieplan met als doel om de regering weg te krijgen, zou perspectief bieden.

Net zoals vele andere piketten trok ook dit van ACOD Cultuur naar de actie aan de Wetstraat. Daar werd een symbolische actie gehouden. Syndicalisten vermomd als ministers staken andere syndicalisten een mes in de rug in een bad vol bloed.

CERIA

Vanaf 7u was er een filterblokkade aan CERIA (Centre d’Enseignement et de Recherches des Industries Alimentaires et Chimiques). Gedurende twee uur werd de blokkade gehouden en werd gediscussieerd met wie de campus wilde betreden. Dat gebeurde met een pamflet van ACOD Onderwijs. Deze vakbond was er met een 15-tal militanten uit verschillende scholen. Er passeerden ook andere groepen van ACOD.

We kregen er met onze LSP-delegatie een goede ontvangst, ook andere politieke organisaties passeerden aan het piket. De automobilisten stonden eerder positief ten aanzien van de boodschap van de syndicalisten. De blokkade verliep zonder enig probleem.

Brugman ziekenhuis

Enkele foto’s van het piket:brugmanziekenhuis2

brugmanziekenhuis