17046663130_fae841028a_zSylvie, Rosio en Xavier zijn duidelijk aan het piket dat werd opgezet voor het gemeentehuis in Molenbeek. “Dit is een staking tegen het asociale beleid van de regering. We willen onze index recupereren, een degelijk pensioen om maximum te profiteren van onze oude dag, na een heel leven gewerkt te hebben en een eerlijke fiscaliteit waarbij het niet altijd dezelfde zijn die moeten opdraaien. Als dit zo doorgaat, kennen we hier binnenkort een situatie zoals in de VS met bijna geen sociale bescherming”.

Door Els

“Bovendien is de gemeente hier recent onder curatele gezet door haar financiële problemen. De mensen zijn extreem bang voor om hun job te verliezen. Nu al wordt niemand die vertrekt vervangen. De werkdruk neemt enorm toe. En steeds meer diensten worden verzelfstandigd tot vzw, wat een effect heeft op de arbeidsvoorwaarden. Dit is o.a. het geval met de kinderopvang in scholen”.

“De staking is hier goed opgevolgd, maar spijtig is dat de mensen thuis blijven en niet naar het piket komen. Nochtans zal dit nodig zijn om de strijd te kunnen voeren”.

Aan een andere geblokkeerde werkplaats praten we met zowel moeder als dochter die werken in de kinderopvang. Maria “Dit is een regering voor de rijken. We zijn alles aan het verliezen. Dit is niet alleen het werk van de MR, maar ook van de vorige regering. Het is onder Onckelinx bijvoorbeeld dat we grote besparingen in onze gezondheidszorg gekregen hebben. Veel van wat vroeger terugbetaald werd, moeten we nu uit eigen zak betalen. Vooral vrouwen zijn de dupe. Na mijn scheiding heb ik een hele tijd twee jobs moeten combineren. Dit is toch niet meer normaal! Veel goed betaalde jobs zijn verloren gegaan, zoals in de textiel waar ik vroeger in tewerkgesteld was. Net zoals vroeger zullen we opnieuw moeten vechten. Ook toen hebben we niets gekregen!” Anaelle: “Maar het verzet neemt toe. De laatste twee jaar, sinds de komst van het nieuwe stadsbestuur met de MR en sinds het actieplan van vorig jaar, is onze vakbond sterk gegroeid. In de kinderopvang hebben we ons aantal leden verdubbeld. Dit is zeer positief. Alle werkplaatsen zijn gesloten. Dat wil zeggen dat er een groot begrip is voor de staking”.

Luz: “Nooit eerder waren onze acties zo sterk. Het is de eerste keer dat we alle werkplaatsen hebben kunnen blokkeren. Dit is het resultaat van een intensieve informatiecampagne gedurende drie weken. In het bejaardentehuis hebben we echter besloten om niet te staken, wat aantoont dat we wel degelijk respect tonen voor de noden als die zich stellen. Het personeel zal er echter een badge dragen om hun solidariteit met de staking te benadrukken”.

“Het onder voogdij brengen van de gemeente zal grote gevolgen hebben voor het personeel. We hebben grote vraagtekens bij het beheer. Altijd wordt bespaard op het personeel, behalve aan de top”.