Voor EU-parlementairen geldt geen loonnorm?

Voor EU-parlementairen geldt geen loonnorm?

Op 17 december, 6 maanden voor de Europese verkiezingen hebben de Europese parlementsleden een nieuwe éénvormig verloning voor zichzelf gestemd.

Bart Vandersteene

De onkostenvergoedingen worden afgeschaft, maar in ruil geven ze zichelf een rijk gevuld pakket van verloningen.

Hun basisloon wordt 9.000 euro per maand, daar komt een extra niet belastbare toelage van 257 euro per dag dat ze komen werken bij, 3.620 euro per maand aan algemene kosten en nog eens 12.000 euro per maand voor de financiering van een secretariaat. Daarnaast kunnen ze ook nog genieten van speciale voordelen: lage belastingsvoeten, genereuze pensioenen, …

Je zal maar in Slowakije in de politiek gaan. Nu Slowakije vanaf mei zal toetreden tot de Europese Unie zal een Europees Parlementslid er 5 maal meer verdienen dan de lokale eerste minister. Je zou voor minder wild enthousiast worden over het EU-project. Of de bevolking van de nieuwe lidstaten even enthousiast zal worden is een andere zaak.

Bij veel Europeanen is het alsmaar meer duidelijk aan het worden dat het EU-project in de feiten een walsende besparingsmachine is, die geen enkele van onze zekerheden ongemoeid zal laten, openbare diensten, sociale zekerheid, gratis onderwijs, … Alles moet eraan geloven als het van het neo-liberale Europa afhangt. Ook als er geen enthousiasme is bij de bevolking over Europa en haar instellingen, dan zal er bij de politiekers toch wel eens nagedacht worden over een carrière in Europa.

Delen: Printen: