28 oktober: lancering van een politiek alternatief

Het initiatief “Een andere politiek” rond voormalig SP.a-parlementslid Jef Sleeckx voor de vorming van een nieuwe politieke formatie links van SP.a/PS en Groen/Ecolo heeft een belangrijke impact. Dat blijkt uit de vele reacties die er kwamen van arbeiders naar aanleiding van het initiatief. De ruimte voor een nieuwe arbeiderspartij is aanwezig, en wat ook belangrijk is: ook de wil om eraan te bouwen is er!

Boris Malarme

Het verwerpen van de Europese Grondwet door de Franse en Nederlandse arbeiders was een verwerping van de neoliberale politiek. De twee stakingsdagen tegen het Generatiepact toonden aan dat ook de Belgische arbeiders niet bereid zijn om die politiek nog langer te slikken.

Maar de afwezigheid van een politiek alternatief voor de arbeiders dat vastberaden opkomt voor onze belangen, zorgt ervoor dat de toenemende oppositie tegenover het gevoerde beleid van de traditionele partijen passief blijft. Ondanks de corruptie van de PS zullen velen nog voor deze partij stemmen als het “minste kwaad”. Dat houdt de syndicale militanten echter niet tegen om steeds meer afstand te nemen van PS/SP.a.

Om de traditionele politici af te straffen, kijken sommigen naar extreem-rechts. Maar het FN en het VB staan voor een nog politiek die nog meer anti-sociaal is. Ze verspreiden hun ideeën en zaaien verdeeldheid onder de arbeiders om zo beter de patronale belangen te kunnen dienen. Enkel een formatie die sterk ingeplant is in de bedrijven, in de wijken, in de scholen, kan die passieve proteststem omvormen tot een actieve oppositie tegen de anti-sociale politiek. Enkel op die manier kunnen we de electorale steun voor het VB en het FN verminderen.

Als “Een andere politiek” erin slaagt om gehoor te vinden onder de arbeiders, is dat omdat het initiatief vertrekt van de dagelijkse bekommernissen en omdat de deelnemers aan het initiatief niet tot een rol van toeschouwers gedwongen worden. Iedere bijkomende kracht in dit initiatief is een belangrijke versterking. Zowel om “Een andere politiek” bekender te maken naar buitenuit, als om deel te nemen aan de interne discussies over de ontwikkeling van dit politiek alternatief. Er zijn reeds een aantal lokale comités waarin ook delegees en basismilitanten actief zijn.

De eerste fase was erop gericht om poolshoogte te nemen en af te tasten wat de ruimte is voor een nieuw initiatief. Die fase is afgelopen en nu zal het erop aankomen om te bouwen aan het initiatief, en dit op nationaal niveau. De Vlaamse, Waalse en Brusselse arbeiders hebben gelijklopende belangen en staan sterker als ze verenigd zijn.

“Een andere politiek” roept op tot een nationale conferentie op 28 oktober. Het is de bedoeling om daar honderden arbeiders en jongeren uit heel het land samen te brengen om te beslissen over een aantal centrale eisen rond belangrijke thema’s zoals werkgelegenheid en huisvesting.

Er is een tweetalig comité opgezet in Brussel, maar het zal ook nodig zijn om in Wallonië te mobiliseren om van die conferentie een succes te maken. Een toekomstige arbeiderspartij zal moeten klaarstaan om mee te strijden voor het behoud van onze lonen!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist