Naar aanleiding van de festiviteiten rond Beleuvenissen, stonden op vrijdag 21 juli 3 LSP-leden Blokbusterstickers te verkopen in de Brusselsestraat. Enkele politie-agenten kwamen langs, stelden dat we een vergunning moesten hebben en namen al ons materiaal in beslag. Een PV zou ons later nog worden toegestuurd en er werd ons meegedeeld dat er mogelijks een boete aan vasthangt.

Kim Wauters

Dit is niet de eerste keer dat in Leuven het recht op vrije meningsuiting en politieke activiteiten beknot wordt. Op 1 december werden 2 leden opgepakt omdat ze zonder toelating op de openbare weg pamfletten stonden uit te delen. In die pamfletten riepen we op voor de toenmalige anti-NSV betoging en hadden we onder meer kritiek op het beleid van de traditionele partijen. We legden er in uit dat door het ontbreken van een volwaardig alternatief ter linkerzijde op de traditionele partijen en hun neoliberaal beleid, extreem-rechts electoraal kan groeien.

Naar aanleiding hiervan werd een procedure ‘gemeentelijke administratieve sancties’ opgestart. Beide leden riskeerden een geldboete te worden opgelegd die kon oplopen tot 250 €. We gingen hiertegen in beroep en in juni gaf de ambtenaar inzake administratieve sancties ons gelijk, omdat het recht op vrije meningsuiting inhoudt dat geen overheid een preventieve controle mag uitoefenen op de vrije meningsuiting. Dat gebeurde na een campagne van LSP en uiteindelijk werden onze juridische argumenten overgenomen in de beslissing van de ambtenaar. Misschien moet deze beslissing van de ambtenaar ook eens verspreid worden onder de politie-agenten in Leuven ?

Een ander lid uit Leuven heeft een P.V. gekregen omdat hij bezig was met ons maandblad te verkopen aan het station. Hij weigert hiervoor een geldboete te betalen. Het is nog onzeker hoe de situatie hierrond verder gaat evolueren. Op basis van een regel uit de 19e eeuw wordt daar gesteld dat er een inbreuk was op "het uitdelen van voorwerpen zonder verlof", een maatregel die dateert van een periode toen België nog een openlijke dictatuur was. Willen Tobback en zijn politie daarnaar terug?

En vrijdag was er dan een nieuw incident : er zijn stickers en bladen in beslag genomen omdat we op de openbare weg stickers stonden te verkopen. De mogelijkheid dat we ook hiervoor een boete opgelegd krijgen, is reëel.

De geldkas van LSP is een heel stuk kleiner dan die van de traditionele partijen, eveneens krijgen onze ideeën heel wat minder ruimte in de traditionele media. Voor ons is op straat campagne voeren een noodzakelijk middel om onze ideeën te verspreiden, evenals om de broodnodige financiële middelen op te halen om onze werking te kunnen garanderen. Daartoe organiseren wij regelmatig activiteiten zoals de verkoop van ons politiek blad, het verspreiden van blokbusterstickers voor een vrijwillige bijdrage en het uitdelen van pamfletten, op basis van dewelke wij de discussie kunnen aangaan met arbeiders en jongeren en financiële steun bij hen ophalen.

Het is ontoelaatbaar dat de politie van Leuven ons wil beperken in onze mogelijkheden tot campagne voeren en onze grondwettelijke en democratische rechten van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van drukpers met de voeten treedt. We leggen ons niet neer bij deze situatie en zullen in de toekomst blijven campagne voeren.