22% van de economie gebeurt in het zwart…

België behoort bij de top van Europa als het om zwartwerk gaat. Zwartwerk in ons land zou goed zijn voor 22% van het bruto binnenlands product. Er werd in de media gesteld dat één vijfde van de Belgische bevolking “zich bezondigt” aan zwartwerk, ofwel voltijds, deeltijds of slechts sporadisch. Het gaat niet alleen om werklozen en Belgische arbeiders, maar ook om migranten die bvb met een toeristenvisum komen schoonmaken.

Luc Janssens

De Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA stelt dat het huidig beleid zorgt voor meer zwartwerk omdat de sociale lasten te hoog zijn.

Wij zijn het niet eens met diegenen die zeggen dat het de arbeiders zijn die zich "bezondigen" aan zwartwerk. Het zijn de patroons die hiervoor verantwoordelijk zijn en die voordelen halen uit arbeiders die geen contract hebben, geen sociale bescherming genieten, geen toegang hebben tot de sociale zekerheid,… In niet weinig gevallen betalen patroons overuren in het zwart zodat ze deze niet extra moeten vergoeden.

Voor het patronaat is er een verdere afbraak van de arbeidsvoorwaarden nodig om het zwartwerk tegen te gaan. Ook al organiseren zij zelf dat zwartwerk!

Voor veel arbeiders is zwartwerk een noodzaak geworden om een werkloosheidsuitkering of een loon aan te vullen tot een degelijk inkomen, of gewoon om te kunnen overleven. Op een ogenblik dat 15,2% van de bevolking officieel arm is, zal het zwartwerk blijven toenemen.

Op één punt kunnen we VOKA gelijk geven: zwartwerk moet worden tegengegaan. Niet door arbeiders die in het zwart werken te bestraffen, maar door de patroons te dwingen om diegene die ze in het zwart in dienst hebben, een degelijk en vast contract te geven.

Het is de problematiek die ervoor zorgt dat vele arbeiders in het zwart moeten werken, die moet worden aangepakt. Dat kan enkel door voldoende hoge uitkeringen, lonen en een 32-urenweek met bijkomende aanwervingen en behoud van loon om de werkloosheid tegen te gaan. Het is dan ook noodzakelijk dat de vakbonden hier hun verantwoordelijkheid nemen, want de strijd tegen zwartwerk is voor ons een strijd voor betere arbeidsvoorwaarden.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist