Tekort aan sociale woningen leidt tot massaal misbruik

Bij een doorlichting van 74 Waalse huisvestingsmaatschappijen zijn onregelmatigheden vastgesteld bij twee op de drie maatschappijen. Bij de doorlichting werd nagegaan in welke mate de maatschappijen de fiscale regels, het beheer van de woningen en de toekenning van sociale woningen organiseren. Bij 49 maatschappijen waren er problemen met de boekhouding. Bij veel maatschappijen is er sprake van cliëntelisme.

De sociale huisvestingsmaatschappijen krijgen al enige tijd meer aandacht na het uitbreken van het Carolo-schandaal in Charleroi waar bleek dat een aantal figuren uit de PS van de sociale huisvestingsmaatschappij Carolorégienne betrokken waren bij fraude en corruptie. Dat bleek geen alleenstaand geval te zijn, ook bij andere huisvestingsmaatschappijen waren er problemen.

Uit het onderzoek blijkt dat bij de toekenning van een sociale woning de procedure veelal niet gerespecteerd wordt. De toekenningen worden niet gemotiveerd, de wachtlijsten worden niet gevolgd,… Met andere woorden, het cliëntelisme kan hoogtij vieren.

Bovendien blijkt uit de doorlichting dat de eerder gemelde problemen niet opgelost worden en dat er eigenlijk niet veel is veranderd. 49 van de 74 maatschappijen werden op de vingers getikt door de revisoren omwille van problemen bij de boekhouding. Slechts 25 maatschappijen worden nergens vermeld bij problemen.

Er zijn ook problemen zoals het laattijdig terugstorten van huurwaarborgen, slecht onderhoud, de toekenning van contracten aan bevriende ondernemingen,…

Deze vaststellingen zullen wellicht leiden tot maatregelen van de Waalse regering. Minister André Antoine (CDh) denkt in de richting van meer centrale controle op de huisvestingsmaatschappijen. Hij spreekt zich ook uit tegen het politiek favoritisme en het cliëntelisme bij de toekenning van woningen.

Dat kan op zich positief lijken, maar we stellen vast dat er eens te meer niet gesproken wordt over de kern van de zaak. En dat is het tekort aan sociale woningen. Bij een tekort aan sociale woningen, kunnen cliëntelisme en favoritisme een opgang maken. In de strijd voor de tekorten, zal geprobeerd worden om vrienden en “vrienden van vrienden” voor te trekken. Dat los je niet op met een centrale administratie waar de verantwoordelijken minder makkelijk vrienden kunnen voortrekken. Neen, er is nood aan meer sociale woningen zodat geen favoritisme noodzakelijk is.

Delen: Printen: