Er komt in Ierland in mei een referendum over het homohuwelijk. De Socialist Party voert actief campagne om voor het homohuwelijk te stemmen. Indien een meerderheid van de bevolking instemt met het homohuwelijk, dan zou dit een belangrijke nederlaag zijn voor het conservatieve katholieke establishment. De reactionaire rechterzijde voert bijzonder actief en agressief campagne tegen het homohuwelijk onder het motto dat elk kind “een moeder en een vader” verdient.

Maar dit lijkt niet te pakken. Een peiling geeft aan dat 77% voorstander is van het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Wel hebben 46% van de mensen bedenkingen, wellicht onder meer inzake de opvoeding van kinderen. Alleszins is dat waar de tegenstanders van het homohuwelijk sterk op inspelen met hun campagne.

Met hun ideaalbeeld van het traditionele gezin staat de rechterzijde overigens mijlenver af van wat echt nodig is om kinderen in een veilige omgeving te laten opgroeien. Dat de meeste gevallen van kindermisbruik plaatsvinden in familieverband wordt uiteraard niet in aanmerking genomen. Ook blijven de rechtse verdedigers van het ‘traditionele gezin’ zwijgen over de 400 miljoen euro die sinds 2009 bespaard is op kinderbijslag. Nochtans dragen dergelijke maatregelen ertoe bij dat een vierde van de armen in Ierland kinderen zijn.

De regering doet zich voor als voorstanders van gelijkheid, maar het asociale beleid zorgt voor een steeds grotere ongelijkheid in de samenleving. De toegang tot het huwelijk zou een belangrijke stap vooruit zijn voor de LGBTQI-gemeenschap, maar het maakt geen einde aan andere vormen van wettelijke discriminatie en het stopt evenmin homofobie.

De Socialist Party staat voor een strijdbare Ja-campagne die de basis kan leggen voor een blijvende campagne tegen alle vormen van discriminatie en tegen alle vooroordelen tegen LGBTQI’s.

Hieronder een tussenkomst van Paul Murphy in het Iers parlement over het referendum en de campagne van de reactionaire rechterzijde.