Naar een sociaal drama bij Agfa Gevaert?

Vandaag wordt een bijzondere ondernemingsraad van Agfa bijeengeroepen. Daarop zal wellicht aangekondigd worden dat er een zware besparingsronde komt in het bedrijf. Gazet van Antwerpen bericht vandaag dat er mogelijk meer dan 1.000 jobs zullen verdwijnen, al dan niet door een massale uitbesteding van taken aan onderaannemers. Zowat 1.000 van de 5.000 jobs zijn hierdoor bedreigd.

Er is al enige tijd sprake van mogelijke besparingen om de "kosten" te drukken bij Agfa Gevaert in Mortsel. Begin jaren 1990 werkten er nog 8.500 arbeiders bij Agfa, maar sinds de laatste grote afdankingsronde enkele jaren geleden zijn dat er nog 5.000. Daarvan worden nu nog eens 1.000 jobs op de helling gezet.

Recent werd bekend dat de omzet van Agfa Gevaert in het eerste kwartaal van 2006 verder gestegen is tot 810 miljoen euro, een groei met 8,1% tegenover een jaar voordien. Maar de nettowinst daalde lichtjes in het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal van 2005 was er een nettowinst van 29 miljoen euro, in 2006 was dat ‘slechts’ 20 miljoen euro.

Dat is de reden waarom nu gesproken wordt over afdankingen. Enkele weken geleden verklaarde topman Marc Olivié reeds: "Omdat we nog steeds worden geconfronteerd met torenhoge grondstofkosten en met erg competitieve marktomstandigheden, moeten we onze kosten substantieel verminderen." Daarbij wordt opnieuw eenduidig naar de "personeelskosten" gekeken.

Volgens de Gazet van Antwerpen zou het bedrijf vandaag een herstructureringsplan aankondigen waarbij er in Mortsel "evenveel jobs zullen sneuvelen als destijds bij Bell." Drie jaar geleden werden bij Bell-Alcatel 1.000 arbeiders afgedankt. De mogelijkheid wordt wel opengehouden om voornamelijk te werken met de uitbesteding van diensten en jobs aan onderaannemers. Een deel van de jobs zou hierdoor behouden blijven, maar uiteraard zou dit leiden tot discussies over de arbeidsvoorwaarden en de lonen bij die onderaannemers. De directie van Agfa wil op die manier "kosten" besparen, lees: de lonen aanpakken en de flexibiliteit verder opdrijven terwijl hetzelfde werk wordt gedaan.

Dat is ook de reden waarom Agfa het bedrijf wil opsplitsen in drie aparte entiteiten: Graphics, HealthCare en Materials. Het bedrijf is er vrij openlijk over: tegen 2008 wil het jaarlijks de kosten met 250 miljoen euro verminderen. Hoe kunnen de kosten verminderd worden zonder de productie af te bouwen? Door de arbeiders te laten opdraaien voor de besparingen. De werknemers van Agfa Gevaert zullen nu moeten inleveren om de winsten van het bedrijf op peil te houden. De aandeelhouders van Agfa kunnen alvast tevreden zijn: op de kap van de 1.000 bedreigde arbeiders steeg het aandeel van Agfa deze morgen reeds met 6,27%

Het is nog niet duidelijk hoe hierop zal gereageerd worden vanuit de vakbonden. Maar het zal nodig zijn om in te gaan tegen de logica die de arbeiders een zware prijs wil laten betalen voor de winsten van het patronaat.

Delen: Printen: