Palestina. Op de rand van een burgeroorlog?

Palestijnen die recent werden geïnterviewd in de media omschreven hun leven in Gaza en de Westelijke Jordaanoever als “leven op de set van een horrorfilm”. In dit geval is het echter geen entertainment, zelfs geen entertainment met een slechte smaak. Het is echt en het is verschrikkelijk. Dat werd vorige week nogmaals duidelijk voor de inwoners van Beit Lahia in Gaza. Zeven van hen kwamen om door een Israëlische aanval terwijl ze aan het picknicken waren op het strand vlakbij hun huizen.

Kevin Simpson

Drie Palestijnse kinderen van 10, 7 en 1 jaar oud kwamen om in wat de Israëlische autoriteiten een “jammerlijk incident” noemden. Hoeveel lijden moeten de Palestijnse arbeiders nog ondergaan?

Dit was geen geïsoleerd incident, maar een onderdeel van een opkomende storm van onstabiliteit, geweld en de desintegratie van de samenleving. Deze sociale, politieke en economische tornado bedreigt niet enkel de Palestijnse Autoriteit, maar ook Israël en het Midden-Oosten.

Gewapende confrontaties

In mei kwamen er heel wat waarschuwingen door de situatie in de gebieden van de Palestijnse Autoriteit (PA). Er waren ernstige gewapende confrontaties tussen milities van Fatah en Hamas, en dit tegen de achtergrond van een economische ineenstorting en bankroet als gevolg van een verbale oorlog tussen de Hamas-regering en Fatah-leider en president Abbas.

Deze confrontaties zijn een direct gevolg van het imperialistische en kapitalistische beleid van Israël in de PA sinds de Palestijnse verkiezingen van januari waarin Fatah een smadelijke nederlaag leed en voor het eerst in 40 jaar haar positie van dominante politieke kracht onder de Palestijnen verloor.

Anderzijds heeft Hamas, ondanks haar anti-imperialistische retoriek, geen enkele strategie om de Palestijnse massa’s tot een echte nationale en sociale bevrijding te brengen. Het is een organisatie die gedomineerd wordt door verdelende theocratische en anti-arbeidersstandpunten. Toen de partij recent de controle verkreeg over een aantal lokale gemeenteraden in de PA, werd onmiddellijk overgegaan tot afdankingen en werd eigendom van de gemeente verkocht.

De overwinning van Hamas was een slag in het gezicht van de VS. Het VS-imperialisme wou het Midden-Oosten “democratiseren” om bestaande regimes te vervangen door andere die meer de belangen van het Westen dienen.

Bush heeft zich echter fameus vergist. Zijn publieke reactie na de Palestijnse verkiezingen, kwam er op neer dat hij stelde dat de VS de democratie verdedigt, maar dat dit niet wil zeggen dat de VS ook de regeringen moet steunen die verkozen worden op basis van die democratie. Hierna probeerde het VS-imperialisme onmiddellijk om de nieuwe Hamas-regering weg te krijgen door alle economische hulp aan de PA af te sluiten. In feite werd ook geprobeerd om wat nog overbleef van infrastructuur te vernielen.

De begroting van de PA bedraagt zowat 1,9 miljard dollar per jaar. Daarvan komt er 1,3 miljard dollar van de VS en de EU en belastingen die door de Israëlische autoriteiten geïnd worden ten behoeve van de PA.

Hiernaast gebruikte het Israëlische regime haar leger, het Israeli Defence Force (IDF), om een grote militaire druk uit te oefenen op de PA en om de bevolking een collectieve straf op te leggen. De voorbije twee maanden waren er 6.000 aanvallen in Gaza waarbij er bommen vielen in militaire gebieden op minder dan 100 meter van burgerdoelwitten.

De economische sancties en de militaire campagne hebben een verschrikkelijk effect op het leven van duizenden Palestijnen. De ziekenhuizen zijn door hun voorraden heen geraakt en er sterven mensen van geneesbare aandoeningen. Palestijnse vrouwen verkopen de familiejuwelen voor aalmoezen zodat ze hun gezin kunnen redden van uithongering.

Dor Alon, een Israëlisch bedrijf dat een monopolie heeft op de brandstoftoevoer in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, heeft begin mei de toevoer afgesloten waardoor een groot tekort was aan brandstof. Het bedrijf deed dit met het excuus dat de rekeningen niet werden betaald. Nochtans is het de Israëlische regering die de al maandenlang de belastingen niet doorstort aan de PA. Maandelijks wordt er 50 miljoen dollar aan belastingen opgehaald voor de PA. Dat wordt normaal gezien aangewend om de brandstoftoevoer te betalen.

De twee Israëlische banken die geld leenden aan de PA kondigden op zowat hetzelfde moment aan dat ze een einde zouden maken aan de geldstroom naar de PA omdat ze bang waren dat ze vervolgd zouden worden door de VS wegens het helpen van “terroristische organisaties”.

Deze campagne heeft niets te maken met het vermeende “terroristische” karakter van Hamas. Israël, de VS en de EU hebben de afgelopen jaren allen reeds onderhandeld met vertegenwoordigers van Hamas.

Imperialisme

Het imperialisme wil Hamas ertoe dwingen dat het erkent dat de Israëlische staat een bestaansrecht heeft, dat het vorige vredesakkoorden zal naleven en dat het onmiddellijk een wapenstilstand zal aankondigen

Hiermee wil het imperialisme de controle verkrijgen over de Hamas-regering zodat deze kan gebruikt worden om de Palestijnse massa’s af te remmen in hun strijd tegen het lijden dat ze moeten ondergaan. Het is duidelijk dat dit een eerste stap zou zijn om Hamas uit de regering te verdrijven om Fatah opnieuw naar voor te schuiven als belangrijke partner in een mogelijke regering van “nationale eenheid”. Dat is een onderdeel van de VS-strategie voor een bedekte staatsgreep.

De leiding van Hamas zag de mogelijkheid van een bankroet en ging in het offensief. 165.000 ambtenaren werden reeds drie maanden niet meer betaald. Deze arbeiders en vooral veel leden van Fatah, staan in voor het levensonderhoud van naar schatting 1,5 miljoen andere Palestijnen. Dit leidt uiteraard tot extreme armoede die een stimulans vormt voor een grote ontevredenheid onder de Fatah-strijders die de afgelopen jaren massaal werden tewerkgesteld door de overheid. De Wereldbank maakte recent een rapport waarin het stelde dat haar vorige berekening dat de Palestijnen dit jaar een daling van hun persoonlijk inkomen met 30% zouden kennen, een onderschatting was.

Een leider van Hamas, Mashaal, stelde dat Fatah samenwerkt met het VS-imperialisme en de Israëlische regering om de democratisch verkozen regering van Hamas te ondermijnen. Dit werd gevolgd door de aankondiging van de regering dat er een nieuwe militie wordt opgezet door Hamas-strijders. Hierdoor mobiliseerde Fatah haar milities om te eisen dat de lonen zouden betaald worden en om te protesteren tegen de opmerkingen van Mashaal. Het kwam al snel tot vergeldingsacties in beide richtingen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever.

Er kwam opnieuw een stroomversnelling in de politieke situatie toen president Abbas een nieuw plan naar voor bracht dat gesteund werd door gevangenen van Fatah en Hamas. Dit plan bracht de regering in de problemen. Het plan van de gevangenen bestond erin dat een Palestijnse staat wordt opgericht in het gebied van voor de grenzen van 1967 (toen Israël voor het eerst Gaza en de Westelijke Jordaanoever bezette) met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Dit betekent impliciet de erkenning van de Israëlische staat, terwijl Hamas daar op nationaal vlak nooit toe bereid geweest is.

Er is een oproep voor de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar hun huizen en dorpen in Palestina en Israël, maar het is duidelijk dat er wellicht geen enkel recht komt op terugkeer of enige compensatie.

Abbas wil met dit initiatief de positie van Hamas ondermijnen en opnieuw de controle verwerven over de Palestijnse Autoriteit. Hij wordt daarbij volledig gesteund door het westerse imperialisme. Maar de Palestijnse elite is ook wanhopig en probeert terug aan zet te komen in de discussie nadat de Israëlische premier Olmert dreigde om eenzijdig een oplossing naar voor te brengen voor de grenzen tussen Israël en de PA.

Abbas verhoogde de druk door te dreigen met een referendum indien de Hamas-regering haar steun niet zou betuigen aan het initiatief van de gevangenen. Dit referendum komt er nu wellicht eind juli.

Dat is een groot risico voor Abbas. Op dit ogenblik is er een meerderheid voor de goedkeuring van het document, maar de afgelopen dagen hebben een aantal Hamas-gevangenen hun steun eraan opgezegd.

Het referendum kan opnieuw een belangrijk keerpunt vormen in de confrontaties tussen Hamas en Fatah. Mogelijk wordt het afgelast in de komende weken.

De kwartetgroep (VN, VS, EU en Rusland) had een voorstel om maandelijks 50 miljoen dollar in noodbetalingen naar Palestina te sluizen via president Abbas om op die manier de meest dringende uitgaven te doen. Dit zou enkel de spanningen tussen Hamas en Fatah verder vergroten.

Er is nu duidelijk nood aan een initiatief dat de belangen van de arbeiders en de arme boeren centraal stelt. Er zal moeten gebouwd worden aan een verenigde arbeidersbeweging met een socialistisch programma, zelfs indien er op dit ogenblik slechts weinigen daarvan overtuigd zijn. Zoniet zal de situatie verder escaleren en blijft het gevaar voor de gewone bevolking in de Palestijnse gebieden. In Israël zelf wordt dit idee enkel verdedigd door Maavak Sozialisti, onze Israëlische zusterorganisatie. Die organisatie is actief onder Israëli en Palestijnen en dit ondanks de complexe politieke situatie.

Delen: Printen: