VBO bevestigt dat bedrijfswinsten stijgen ten nadele van de lonen

Het VBO bevestigt dat de winsten van de grote bedrijven de afgelopen jaren sterk gestegen zijn, terwijl de arbeiders er op achteruitgingen. Dat de patroonsfederatie dit bevestigt, is vreemd. Het past immers niet in haar retoriek dat de lonen het centrale probleem van de economie vormen. Anderzijds kan het VBO de cijfers natuurlijk moeilijk ontkennen.

In de jaren 1990 was het aandeel van de bedrijfswinsten in het nationale inkomen gedaald van 28% tot 20%. Sinds 2001 is er echter een stijging. In 2004 was het reeds 24%. Het aandeel van de brutolonen in het nationale inkomen daalde van 80% tot minder dan 76%. Zelfs het VBO moet vaststellen dat de bedrijven de afgelopen vijf jaar steeds meer kregen terwijl het aandeel van de arbeiders afnam.

Eerder wezen we op deze site reeds op dit proces, maar nu wordt het expliciet bevestigd door het VBO. De patroonsfederatie ziet er geen graten in om deze cijfers bekend te maken. “De bedrijfswinsten waren in de jaren negentig afgebrokkeld tot een historisch dieptepunt in 2001. Nu bereiken we weer het gemiddelde peil van de afgelopen twintig jaar. Gezonde bedrijfswinsten zijn net nodig om investeringen te kunnen doen en zo jobs te creëren”, aldus Caroline Ven van het VBO.

Het VBO slaagt er uiteraard ook in om zelfs in deze cijfers een loonhandicap te ontdekken. De patroonsfederatie wijst er immers op dat het loonaandeel van 76% in België hoger ligt dan in onze buurlanden. Daar zouden de bedrijfswinsten hoger liggen… Eén van de elementen waardoor de bedrijfswinsten stijgen ten nadele van de lonen, is de hogere productiviteit van de arbeiders. Die moeten op dezelfde tijd met minder werknemers meer produceren.

Nu ook het VBO erkent dat de bedrijfswinsten toenemen ten nadele van de lonen, hebben we een extra argument om in de onderhandelingen rond de lonen in het najaar ons deel van de koek op te eisen.

Delen: Printen: