VS: migranten in strijd

In de Verenigde Staten kwamen miljoenen migranten op straat om basisrechten voor alle immigranten te eisen. In verschillende steden werden het de grootste betogingen ooit! Van 10 maart tot 10 april kwamen zo’n 4 miljoen arbeiders en studenten op straat, in meer dan 125 steden.

1 mei 2006, in de VS een gewone werkdag, kreeg de naam “A Day Without Immigrants”. Op die dag kwamen er nog eens miljoenen op straat: 10 miljoen volgens de website nohr4437.org.

Het meer conservatieve deel van de leiding riep expliciet op om op 1 mei gewoon te gaan werken. Deze oproep werd ook door veel vakbondsleiders overgenomen. Het potentieel was dus nog een pak groter.

Aanleiding van de protesten was het wetsvoorstel HR 4437. Het zou immigratie en hulp aan deze “illegalen“ strafbaar maken. Dit voorstel werd vervangen door de Senate Bill, dat voorziet in een programma van rechteloze gastarbeid, dat heel wat vluchtelingen wil deporteren en de grens met Mexico beter wil bewaken. Op 1 mei namen voor het eerst een groot aantal niet-Latino’s deel aan de protesten. Hier en daar verbreedde het protest tot homorechten en verzet tegen de bezetting in Irak.

Tegelijkertijd is er een gevaarlijke polarisatie, waarbij de rechterzijde arbeiders die in de VS geboren zijn, opzet tegen migrantenarbeiders. Ze gebruikt de migrantenbevolking als zondebok voor sociale problemen, zoals de toenemende werkloosheid. Zo wordt de aandacht afgeleid van de besparingen, de groeiende kloof tussen rijk en arm, etc.

Nu worden migrantenarbeiders gedwongen om aan lage lonen en in slechte omstandigheden te werken, wat op zijn beurt druk zet op de lonen van de overige arbeiders. Hierdoor slagen de bedrijven erin hun winsten verder te maximaliseren. Ook de Democratische Partij volgt deze logica.

Deze polarisatie toont het gebrek aan een politiek verlengstuk voor de arbeidersklasse. Een brede arbeiderspartij zou arbeiders, van welke afkomst ook, moeten verenigen en de strijd voor migrantenrechten linken met sociale kwesties als jobs, gezondheidszorg en huisvesting.

De protesten leggen de groeiende tegenstellingen bloot in het centrum van het kapitalisme, en tonen tegelijkertijd de enorme kracht van de arbeidersklasse. Opdat deze kracht ook tot structurele everwinningen zou leiden, verdedigt Socialist Alternative – onze Amerikaanse zusterorganisatie – een strategie en een programma om migranten en autochtonen te overtuigen van de noodzaak van de strijd voor een fundamentele breuk met het kapitalisme, dat steeds meer op zijn grenzen botst. Dit is tegelijk ook een strijd voor een socialistische wereld.

Delen: Printen: