Leuven. Geen boete voor het uitdelen van pamfletten!

Zopas kregen we kennis van de beslissing naar aanleiding van ons protest tegen het opleggen van een administratieve boete wegens het uitdelen van een politiek pamflet in Leuven. Naar aanleiding van een betoging tegen racisme eind vorig jaar werden twee LSP-leden vervolgd wegens het uitdelen van pamfletten op de openbare weg. We hebben daartegen geprotesteerd omdat dit een ernstige inbreuk vormde op ons recht op vrije meningsuiting. Op basis van ons protest hebben we nu gelijk gekregen door de stad Leuven.

Naar aanleiding van een betoging tegen racisme begin december 2005, werden een aantal LSP-leden opgepakt door de Leuvense politie. Twee van hen werden naderhand zelfs vervolgd: ze kregen een aangetekend schrijven met de mededeling dat ze een administratieve boete moesten betalen. Hun misdrijf? Het uitdelen van pamfletten zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester.

Uiteraard werd geprotesteerd naar aanleiding van deze beslissing. Er werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een schriftelijk antwoord op te sturen met een mondelinge toelichting. Dat gebeurde op 23 mei. In het kader van die mondelinge toelichting voerden we ook een actie aan de gemeenteraad de avond ervoor. Bij de mondelinge toelichting trok een groep kameraden met de betrokkenen naar de bevoegde dienst op het Leuvense stadhuis.

Daar werd ons standpunt herhaald over het feit dat voorafgaande toelating van de burgemeester voor het uitdelen van een politiek pamflet een geval van ongeoorloofde censuur is die de vrijheid van meningsuiting beperkt. Dit standpunt wordt nu bevestigd in de beslissing van de sanctionerend ambtenaar van de stad Leuven. In die beslissing wordt onze positie bijgetreden: "Overwegende echter dat het recht op vrije meningsuiting verbiedt dat een overheid de uitoefenig van die vrijheid onderwerpt aan een preventieve controle. Dat dit zowel werd aangenomen door de Raad van State (R.V.St nr 80.282) als door het Hof van Cassatie (Cass. 9 december 1981, Arr. Cass. 1981-82,491). Dat een voorafgaande toelating een vorm van preventieve controle is."

In mensentaal komt het erop neer dat het verspreiden van een politieke mening een vorm van vrije meningsuiting is waarvoor geen toelating moet gevraagd worden. Het is ons recht om onze politieke mening naar buiten te brengen. En dat recht geldt ook in Leuven. Er wordt bijgevolg geen boete opgelegd aan de twee kameraden.

LSP is alvast bijzonder tevreden met dit resultaat en betreurt het dat een procedure noodzakelijk was vooraleer bevestigd werd dat er ook in Leuven een recht op vrije meningsuiting geldt… Dit voorbeeld geeft wel aan dat de invoering van administratieve boetes door het gemeentebestuur op basis van vaak dubieuze politiereglementen een ernstig probleem vormt. Het opent de deur voor willekeur en ondoorzichtige procedures.

Delen: Printen: