Op weg naar een staking bij BASF?

Bij het chemiebedrijf BASF in Antwerpen komt er mogelijk binnenkort een staking. Aanleiding is de discussie over een nieuwe CAO op bedrijfsniveau. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vormt al enkele weken een moeilijk punt voor de arbeiders die de afgelopen 10 weken reeds drie maal een ontwerp van CAO verwierpen. Nu stemde ruim 70% tegen het ontwerp omdat dit onvoldoende oog heeft voor een koopkrachtverhoging.

Standpunt van de vakbonden:

De stakingsaanzegging is ingediend.

Nu het CAO voorstel, dat gemaakt is door het verzoeningsbureau, is verworpen met meer dan 66% zal de stakingsaanzegging volgen.Dit betekent dat de werkgever, na de indiening, een periode van 14 dagen heeft om het bedrijf af te stellen zodat iedereen kan gebruik maken van zijn stakingsrecht.

Op 3 juli gaat de staking dan officieel van start. Uiteraard heeft iedereen, zowel gesyndiceerden als niet-gesyndiceerden, het recht om te staken. (Enkel gesyndiceerden hebben recht op een stakingsvergoeding.) De werkgever kan U niet verplichten om te komen werken. De vakbonden onderhandelen niet over minimum bezettingen van lopende installaties! De veiligheid van de omwonenden moet echter gegarandeerd blijven!. Dit betekent dat een aantal stilstaande installaties moet bewaakt blijven. Ook voor brandweer en medische dienst kunnen speciale regelingen noodzakelijk zijn.

Spontane acties?

De spandoeken, pamfletten, ed die de laatste dagen overal op BASF zijn verschenen zijn voor ons heel duidelijk. De onvrede over de aanslepende CAO onderhandelingen en de weigering van de directie om in te gaan op de vraag van een verbetering in het bestendig loon is erg groot.

De onvrede is in 30 jaar nog nooit zo groot geweest!

In de chemie worden enorme winsten gemaakt en ligt de winst per werknemer ook erg hoog. In deze sector is het hierdoor mogelijk om hogere lonen af te dwingen. Een voorstel van BASF om de lonen op te trekken met 0,25 euro per uur, werd afgewezen door het personeel omdat ze dit onvoldoende vinden. Een deel van de loonsverhoging zou bovendien slechts eenmalig zijn.

Het is reeds voor de derde keer dat een voorstel tot CAO wordt afgeschoten door het personeel. Dat gebeurde eerder eind maart en eind mei. Toen spraken zich respectievelijk 56% en 53% uit tegen het voorstel. Nu was de meerderheid veel groter en stemde 72,7% tegen.

In de media verklaarde het ACV, zowel ACV-Chemie als de bediendencentrale LBC, dat er maandag een stakingsaanzegging wordt ingediend om mogelijk binnen 2 weken effectief acties te ondernemen indien er dan nog geen aanvaardbaar voorstel is. Intussen kan het ook tot spontane acties komen.

Het mag alvast duidelijk zijn dat de arbeiders niet zomaar een voorstel zullen aanvaarden, zelfs niet indien het unaniem wordt verdedigd door zowel delen van de syndicale delegaties als door de directie. De LBC-secretaris stelde terecht dat de directie “dit signaal van 72%” van de arbeiders niet mag negeren. Ook de Algemene Centrale stelt dat het personeel een loonsverhoging wil die overeenstemt met andere bedrijven in de sector, en dit niet door eenmalige operaties maar door een bestendige verhoging.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist