MIVB trekt ontslag van delegee in!

MIVB trekt ontslag van delegee in!

Bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd een delegee van de liberale vakbond afgedankt. Officieel wegens “klachten van reizigers”. De echte reden was dat de delegee naar de technische controle van Delta was gegaan om zich te informeren over de veiligheidsnormen die moeten worden nageleefd. We spraken over dit ontslag met een delegee van het ACOD bij de MIVB.

Interview door Cédric Gérôme

Waarom werd die delegee afgedankt?

De ACLVB-delegee stelde zich vragen over een aantal elementen die niet regelmatig waren: delen van de bumpers die ontbreken, stukken van de carrosserie die uitsteken en reizigers kunnen verwonden en nog heel wat andere problemen.

Hij stelde zich op de technische controle voor als delegee, wat natuurlijk een fout was. Hij was er amper terug buiten toen de verantwoordelijke van het controlecentrum al een telefoontje had gekregen en onmiddellijk de directie waarschuwde. Drie uur later kreeg de delegee zijn vooropzeg!

Ik werd op de hoogte gebracht van deze feiten en zei aan de ontslagen delegee dat we onmiddellijk in actie moesten komen. Op vrijdagmorgen trok ik direct naar het kantoor van het ACLVB om de vrijgestelden wat aan te moedigen. Ik zag dat er daar geen enkele steun was voor de delegee, ze stonden klaar om hem te laten vallen. Daarna nam ik contact op met verschillende delegees van het ACOD. We waren het erover eens dat we een actie moesten ondernemen.

Wat waren de plannen?

We maakten een pamflet op 1.000 exemplaren. Alles was georganiseerd om op maandagochtend het pamflet overal verspreid te krijgen. Op zondagnamiddag belde de liberale delegee me echter met de vraag om alles te stoppen, aangezien de vooropzeg en het ontslag werden geschorst. De directie was te weten gekomen dat we iets zouden doen tegen het ontslag en heeft direct het ontslag geschorst en een verzoeningsbijeenkomst georganiseerd.

Op de verzoeningsbijeenkomst van maandag werd de delegee gereïntegreerd. Zijn ontslag werd ingetrokken wegens een “procedurefout”. In het pamflet hadden we echter ook uitgelegd dat we ons verzetten tegen het motief voor het ontslag. Immers, als we deze logica hadden toegelaten, dan zouden we allemaal een schietschijf worden voor de directie.

Sindsdien zag ik de delegee niet meer terug. Volgens mij zullen ze hem proberen te verplaatsen naar een andere werkplaats.

Heeft de strijd tegen het Generatiepact ook een belangrijke impact gehad bij de arbeiders van de MIVB?

Ongetwijfeld! De strijd werd bijzonder goed opgevolgd. Op beide actiedagen telden we meer dan 90% stakers. Het waren dus niet enkel de “overtuigden” die deelnamen. De deelname was bovendien groter dan bij vorige stakingsacties (de opeenvolgende stakingen eind 2004).

Maar we kennen het resultaat van de beweging tegen het Generatiepact: de vakbondsleiding heeft ons in de steek gelaten. Ze is op de rem gaan staan omdat ze bang was dat de beweging verder zou ontwikkelen, waarbij ze de controle zou verliezen.

Wat denk jij van de recente discussies over de toplonen van managers van overheidsbedrijven?

Als je weet dat ze zich voorbereiden om ons een loonmatiging te laten slikken, is het schandalig. Na het Generatiepact was er zowat eensgezindheid bij regering, patronaat en vakbondsleiding om een ‘competitiviteitspact’ te sluiten.

Op dit ogenblik worden alle onderhandelingen achter gesloten deuren gehouden, zonder enige inspraak van de basis. Wellicht doen ze dat bewust, omdat ze heel goed weten dat na de enorme beweging tegen het Generatiepact, een aanval op de lonen nog gevoeliger zal liggen. Deze discussie kan snel het vuur aan de lont steken…

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie