Alle Vlaamse partijen spreken zich uit voor een strengere asielwet

De afgelopen maanden werden tal van acties van mensen-zonder-papieren opgezet. Op dit ogenblik worden tientallen kerken bezet en is er een brede solidariteitsbeweging die ook steun krijgt vanuit de vakbonden, kerkgemeenschappen,… Maar de solidariteitsbeweging en de mensen-zonder-papieren beschikken in het parlement over geen enkel politiek verlengstuk. Alle Vlaamse partijen eisten daar een strengere asielwet.

Het feit dat de mensen-zonder-papieren vaak al jarenlang in onzekerheid leven en alle ongemakken die daarmee gepaard gaan erbij moeten nemen, volstaat voor de politici niet om tegemoet te komen aan de eisen van de mensen-zonder-papieren. Die voeren al maandenlang actie en kunnen daarbij rekenen op een erg brede steun. De afgelopen maanden was vooral de steun vanuit de christelijke zuil opvallend. In een betoging onder de slogan ‘Hoop-op-papieren’ in Antwerpen, stapte zelfs de bisschop mee op.

Dit leidde blijkbaar tot enige verwarring in de CD&V. Een Antwerps provincieraadslid, Marc Wellens, stelde voorstander te zijn van een vorm van regularisatie. Hij werd onmiddellijk teruggefloten door Philip Heylen, de Antwerpse lijsttrekker van de CD&V die stelde dat de partij haar standpunt niet zou wijzigen en dus geen voorstander is van een regularisatie. Ook de SP.a wil van geen wijken weten. Dalila Douifi stelde in De Kamer: "regularisatie moet de gulle uitzondering blijven, niet de regel die alle andere regels uitholt." Als voormalig medewerkster van de toenmalige minister van binnenlandse zaken, Johan Vande Lanotte, verdedigt Douifi niet weinig verrassend het actuele asielbeleid.

Andere politici stelden vooral voorstander te zijn van een strengere asielwetgeving. VLD’er Filip Anthuenis zei dat er dringend iets moet ondernomen worden tegen gezinsherenigingen. Hij voegde er aan toe: "Ik ben – zoals Mieke Vogels – voor een volledige financiële verantwoordelijkheid van de persoon die iemand naar hier haalt." Dat dit de principes van de sociale zekerheid verder ondermijnt, zal Anthuenis er graag bijnemen.

Deze standpunten voor een strengere asielwetgeving komen er op een ogenblik dat steeds meer duidelijk wordt dat heel wat mensen-zonder-papieren omwille van hun onzekere positie sterker worden uitgebuit. Er is een scherpe toename van het zwartwerk. De sociale inspectie heeft de handen vol met de vaststelling van inbreuken waarbij mensen-zonder-papieren illegaal tewerk gesteld worden tegen hongerlonen en schandalige arbeidscondities. Blijkbaar willen de traditionele partijen dat in stand houden en zelfs nog versterken.

Daarnaast moeten de standpunten van de traditionele partijen de mensen-zonder-papieren en hun aanhangers doen nadenken over het totale gebrek aan een politiek verlengstuk voor hun eisen. Geen enkele Vlaamse partij neemt het voor hen op. Het is dan ook belangrijk dat er vanuit de arbeidersbeweging steun verleend wordt aan de acties van de mensen-zonder-papieren. En ook in de discussies over de noodzaak van een andere politiek, moeten de eisen van de mensen-zonder-papieren worden opgenomen.

Delen: Printen: