15 maart is de internationale dag tegen politiegeweld. Dit jaar organiseert de JOC (Jeunes Organisés et Combattifs) voor de vierde keer op rij een betoging in Brussel op deze dag. LSP onderschrijft de oproep en zal aan de betoging deelnemen. Doorheen Europa worden de repressieve mogelijkheden tegen sociaal verzet opgedreven. In Ierland worden activisten opgepakt in een poging om een vreedzame beweging tegen de waterbelasting te stoppen. Ook in ons land worden democratische rechten en persoonlijke vrijheden ondermijnd onder het mom van ‘veiligheid’ en ‘strijd tegen terrorisme’. Het Amerikaanse beleid na de aanslagen van 2001 heeft niet geleid tot meer veiligheid, maar wel tot het ondergraven van persoonlijke vrijheden en collectieve rechten. Wij aanvaarden dit niet. De repressieve maatregelen bieden geen antwoord op de reële dreiging van terreur en de reële toename van geweld. Daar is een ander beleid voor nodig.

Hieronder de oproep van JOC voor de betoging van 15 maart. Afspraak om 15u aan metrostation Simonis. Facebook evenement

[divider]

Repressie is geen oplossing. Betoging tegen politiegeweld

Afspraak op 15 maart in het kader van de internationale dag tegen politiegeweld.

Van Ferguson tot Athene, van Mexico tot Brussel, mobiliseren en ons organiseren!

stoprepressie

Beledigingen, racisme, discriminatie bij controles, geweld en machtsmisbruik: gruweldaden begaan door de politie zijn nog steeds een realiteit, zeker voor migranten, hun kinderen, jongeren en armen. De klachten van burgers bij het Comité P stapelen zich op. België wordt al verschillende jaren met de vinger gewezen door de Liga van de Mensenrechten, de Internationale Federatie van de Mensenrechten of nog door instanties van de VN en dit omwille van de situatie van geweld en misbruik door de politie. Maar er verandert niets. Met het veiligheidsprogramma van de regering-Michel valt zelfs te vrezen dat het nog erger wordt!

Onze regering bevestigt dat ze de strijd tegen het geweld dat door de politie wordt ondergaan wil opvoeren. Gezien de onaanvaardbare situatie waarin de bevolking leeft, klagen we aan dat geen enkele maatregel wordt genomen tegen de straffeloosheid van agenten die gewelddadig optreden of misbruik plegen tegen de bevolking. Er worden twee maten en twee gewichten gehanteerd.

Het zijn onder meer de minister van Binnenlandse zaken en de burgemeesters die toezien op de politie die onder hun bevel staat. Ze gebruiken politiekrachten tegen sociaal verzet en aarzelen niet om buitensporig of gewelddadig op te treden. Zo werden tijdens een vreedzame betoging tegen het transatlantisch verdrag op 15 mei 2014 300 militanten willekeurig en illegaal opgepakt terwijl ze nochtans de orders van de politie volgden.

De regering-Michel voert erg agressieve aanvallen uit op onze sociale rechten. De aanvallen op de lonen, werklozen, pensioenen of nog de gezondheidszorg leidden tot mobilisatie. De regering vult het asociale programma aan met een bijzonder repressief beleid. Zo wil de regering onder meer preventieve arrestaties mogelijk maken en wordt het leger de straat op gestuurd.

De uitspattingen van deze regering op het vlak van veiligheid, vaak onder het mom van “strijd tegen radicalisme”, zijn niet alleen inefficiënt maar vooral ook een gevaar voor de fundamentele vrijheden die voor iedereen gegarandeerd zouden moeten zijn. Als we willen vechten tegen het “geweld in de samenleving”, dan moeten we ingaan tegen de voedingsbodem ervan: sociale ongelijkheid en racisme.

De aanwezigheid van extreemrechtse sympathisanten in de regering, te beginnen met de minister van Binnenlandse zaken zelf, blijkt ook uit de voorstellen van racistische maatregelen zoals dat om zonder enig bevelschrift op gelijk welk ogenblik bij mensen zonder papieren te mogen binnenvallen (of bij mensen die ervan verdacht worden hen te huisvesten) en hen het land uit te zetten omdat ze elders geboren zijn of nog om de Belgische nationaliteit af te nemen van jongeren die in België geboren en getogen zijn. Met de sociale situatie die slechter wordt, nemen racistische politiecontroles en racisme in het algemeen toe. We zagen dit nog met de racistische commentatoren van politie-agenten toen een jongeman zijn been moest laten amputeren nadat hij achtervolgd werd door een politiewagen.

De verschillende Europese regeringen gebruiken en versterken angst om een veralgemeend toezicht te rechtvaardigen en de vrijheden steeds verder in te perken. De Europese regeringen bereiden een Europese versie van de Patriot Act voor. We komen stilaan in een samenleving waar iedereen een potentiële ‘terrorist’ is en waarin iedereen ‘die niets te verbergen heeft’ maar moet aanvaarden dat we ons private leven en onze vrijheden beetje bij beetje prijsgeven. Nochtans heeft deze politieke visie die sinds 2001 zowat overal werd toegepast niet geleid tot meer ‘veiligheid’ of tot minder geweld in de samenleving. Integendeel!

Wij staan op tegen het klimaat van onveiligheid zoals dit gestimuleerd wordt door het establishment, onder meer via de politie. We nodigen iedereen en elke organisatie uit om te betogen tegen het repressieve beleid van de regering, tegen de criminalisering van sociale bewegingen en tegen politiegeweld. Afspraak voor de vierde jaarlijkse betoging op 15 maart in het kader van de internationale dag tegen politiegeweld.

Van Ferguson tot Athene, van Mexico tot Brussel, mobiliseren en ons organiseren!

Op initiatief van de Jeunes Organisés et Combatifs (JOC)

Eerste ondertekenaars:

 • Mouvement Ouvrier Chretien (MOC)
 • Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
 • Agir pour la Paix (APLP)
 • Comité pour l’annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM)
 • Jeunes CSC
 • Bruxelles Laique
 • Coordination Nationale pour la Paix et la Démocratie (CNAPD)
 • Union syndicale Etudiante (USE)
 • Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR-SAP)
 • Parti Socialiste de Lutte (PSL-LSP)
 • Ecolo J
 • Etudiants de Gauche Actifs (EGA)
 • Jeunes Anticapitalistes (JAC)
 • Conseil de la Jeunesse Catholique (CJC)
 • Muslims Rights Belgium (MRB)
 • Vonk /revolution
 • ESG asbl
 • Comité contre les violences policières de Molenbeek
 • Centre Avec
 • COMAC
 • Comité des élèves francophones (CEF)
 • Equipes populaires
 • Rifondazione Comunista Belgio
 • Alternative Libertaire Bruxelles
 • Jeunesse Libertaires Belgique
 • Pax Christi Wallonie-Bruxelles
 • Commission Justice et Paix
 • Bruxelles Panthères
 • Fewla Lutte Mapuche
 • Ligue Communiste des Travailleurs – Communistische Werkersbond
 • Jeunes FGTB