Zelforganisatie van armen dient klacht in tegen Frank Vandenbroucke wegens het aanzetten tot haat tegen werklozen

Het Vierde Wereld Syndicaat (VWS), een zelforganisatie van armen, is naar het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding gestapt met een klacht tegen SP.a-minister Vandenbroucke. Het VWS is het beu dat werklozen steevast als lui worden bestempeld en dat de schuld voor de werkloosheid steeds op de werklozen zelf wordt afgeschoven.

Volgens het VWS maakt Vandenbroucke zich schuldig aan ‘discriminatie van werklozen en het aanzetten op grote schaal tot haat tegenover werklozen.” De organisatie stelt dat het aanhoudend stigmatiseren van werklozen en armen in het algemeen, gelijkenissen vertoont met de wijze waarop extreem-rechts zich opstelt tegenover vreemdelingen. En tot wat dat kan leiden, zagen we op 11 mei nog in Antwerpen…

In de retoriek van Vandenbroucke en de SP.a inzake werklozen komt steeds terug dat er nood is aan een activeringsbeleid. De actieve welvaartstaat is er op gericht om de verantwoordelijkheden van sociale problemen af te schuiven op de slachtoffers ervan. Zo wordt armoede voorgesteld als een probleem veroorzaakt door de armen zelf. Zij zijn verantwoordelijk, want wie wil, kan hogerop raken. Die redenering kan uiteraard niet verklaren waarom vandaag 15,2% van de bevolking officieel arm is tegenover zowat de helft daarvan 7 jaar geleden. Hetzelfde voor werkloosheid.

Werklozen zijn niet verantwoordelijk voor de werkloosheid. Dat zou immers niet verklaren waarom er in periodes van economische recessie (1974-75, 1980-81) telkens zowat een verdubbeling van het aantal werklozen was. Was de bevolking gemiddeld veel luier geworden op korte termijn?

De stigmatisering van werklozen heeft nu geleid tot een klacht van het Vierde Wereld Syndicaat, een zelforganisatie van armen. De organisatie stelt: “De SP.a verraadt hiermee de belangen van de allerzwaksten van onze maatschappij ten gunste van het patronaat.”

Delen: Printen: