Stop het racistisch geweld!

De zondag na de moorden in Antwerpen was er een betoging voor de kantoren van het Vlaams Belang in Brussel. Op de spandoeken stonden er slogans zoals “Het VB is verantwoordelijk”. De racistische verklaringen van figuren zoals Dewinter of Beliën na de moord op Joe hebben ongetwijfeld bijgedragen aan het klimaat van haat dat al jarenlang versterkt wordt door het VB. Dat heeft meer gewelddadige neo-fascisten het zelfvertrouwen gegeven om over te gaan tot gewelddadige acties.

Boris Mallarme

Blokbuster, onze anti-racistische campagne voerde in het verleden al meerdere campagnes tegen geweld van neo-nazi’s. In 2004 organiseerden we in Turnhout een campagne tegen het extreem-rechtse geweld in die stad. Op basis van die campagne werd het rustiger in de stad. De relschoppers uit Turnhout trokken echter naar Brugge en waren daar mee betrokken bij de aanval op twee mannen nabij het skinhead-café De Kastelein. Als we ons overal organiseren, kunnen we het geweld stoppen! Doe mee met Blokbuster!

Patrick Janssens, SP.a-burgemeester van Antwerpen, verklaarde op televisie dat “we geen nood hebben aan grote politieke analyses, maar kalm moeten blijven”. Daarmee probeert hij voorbij te gaan aan de sociale oorzaken waarop racisme kan ontwikkelen.

Er is een tekort aan sociale woningen of andere betaalbare huisvesting, te weinig middelen voor onderwijs, een afname van onze koopkracht, onzekere jobs met een grote flexibiliteit. Dat is de ideale voedingsbodem voor racistische ideeën. De traditionele politici zijn hiervoor verantwoordelijk met hun neoliberaal beleid. Het patronaat maakt gebruik van migratie om de concurrentie op de arbeidsmarkt te versterken en zo de lonen te drukken. De uitkeringen volgen de stijgende levensduurte niet. De kloof tussen rijk en arm blijft toenemen. Patronaat en politici zijn hierdoor mee verantwoordelijk voor racistische, seksistische en nationalistische ideeën die de aandacht afleiden van de kloof tussen rijk en arm en die de arbeiders verdelen. Dat ondermijnt het verzet van de arbeidersbeweging.

Het VB, maar ook het FN langs Franstalige kant, kunnen op deze basis scoren bij de verkiezingen. Zij wijzen niet op de echte profiteurs, maar wijzen beschuldigend naar vreemdelingen. Door het gebrek aan een geloofwaardig alternatief, kunnen de extreem-rechtse partijen gebruik maken van het groeiende ongenoegen. Nochtans staan die partijen zelf voor een nog harder neoliberaal beleid. Op haar economisch congres stelde het VB nog dat het Generatiepact niet ver genoeg ging! Lokaal hebben ze bovendien geen problemen met “radicalere” elementen die bereid zijn om geweld te gebruiken.

Nieuwe juridische of institutionele maatregelen, zoals het afnemen van de overheidsfinanciering van het VB, zullen de electorale steun voor het VB en FN niet tegenhouden. Dat kan enkel door een linkse oppositie tegen het asociale beleid. Ook in de strijd tegen het racisme is er nood aan een nieuwe arbeiderspartij met een programma dat opkomt voor meer middelen voor het onderwijs en de openbare diensten, voor degelijke huisvesting en een goede job voor iedereen. Dat zou bovendien een antwoord bieden op de toename van zinloos geweld. Na een incident met geweld op een Brusselse bus, zei een chauffeur destijds: “Geef die jongeren allemaal een degelijke job, en de helft van de problemen zijn opgelost”.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist