Stop de straffeloosheid en politiegeweld tegen de armen!

portugalDe bewoners van de wijk Cova da Moura, een buitenwijk van Lissabon, werden vorige week het slachtoffer van een gewelddadig en brutaal politie-optreden.

Door Jonas vanuit Portugal

Getuigen stelden dat het incident begon met de arrestatie en brutale mishandeling van een jonge man. Toen buurtbewoners protesteerden en het incident probeerden vast te leggen, reageerde de politie met rubberkogels. Als gevolg daarvan raakte onder andere een vrouw, die de incidenten vanuit haar raam op de eerste verdieping van haar huis volgde, gewond.

Naar aanleiding van deze incidenten, trok een groep zwarte jongeren van de Associação Moinho da Juventude – een project geleid door de Belgische Lieve Meersschaert – naar het politiebureau van Alfragide om aangifte te doen van het wangedrag van de agenten. Toen ze echter op het kantoor aankwamen, werden ze daar onmiddellijk zelf geconfronteerd met politiegeweld. Ze werden geïntimideerd, geslagen en een van hen werd zelfs vanop korte afstand beschoten met een rubberkogel in het politiekantoor. Alle vijf werden ze gearresteerd.

Een van de gearresteerde jongeren nadat hij op het politiebureau werd aangepakt...

Een van de gearresteerde jongeren nadat hij op het politiebureau werd aangepakt…

Op dit ogenblik bevinden de vijf jongeren, waaronder de twee jonge rappers LBC en Kromo, zich nog steeds onder arrest in afwachting van hun proces op beschuldiging van “invasie van het politiebureau,” zoals journalist João Tavares – aka de ‘onofficiële woordvoerder’ van de politie het in de tabloid Correio da Manha stelde… [update: zondagavond werden ze vrijgelaten, maar er dreigt nog steeds een proces].

De journalistieke plicht om alle partijen te horen en feiten te melden, werd zoals vaak in de media vermeden. De journalisten stelden zich blijkbaar geen vragen bij de “geloofwaardigheid” van een verhaal dat vijf ongewapende jongeren een politiebureau met de kenmerken van dat van Alfragide zouden binnenvallen.

Dergelijk ongestraft politiegeweld is dagelijkse kost in de sloppenwijken van Amadora en Sintra. Het vormt deel van het regerings- en stadsbeleid van gettovorming en criminalisering van de armen, waarbij vooral de Afrikaanse en de Afro-Portugese gemeenschappen in de buurt van Amadora worden geviseerd. De frequentie van dergelijke gewelddadige incidenten wordt versterkt en gevoed door het racistische klimaat van “sociaal alarm” in kranten zoals Correio da Manhã.

Socialismo Revolucionario, de Portugese zusterorganisatie van LSP, eist de onmiddellijke stopzetting van het politiegeweld tegen de Afrikaanse, Afro-Portugese en andere minderheden. Dit is overigens niet alleen een probleem van de arme wijken, maar van de hele beweging van arbeiders, jongeren en armen.

Socialismo Revolucionario speelt een dynamiserende rol in het verzet tegen het geweld. We denken dat het belangrijk is om samen met de verenigingen en buurtcomités van de arme wijken, NGO’s, antiracisten, mensenrechtenbewegingen en vakbonden een onderzoekcommissie op te starten naar deze incidenten. Dit zou een manier zijn om democratische controle uit te oefenen en verantwoording te eisen voor de willekeurige en onwettige daden van brutaliteit die steeds vaker voorkomen onder de noemer van zogenaamde “ordehandhaving”.

Socialismo Revolucionario biedt alle mogelijke steun aan de werknemers en jongeren uit deze arme buurten, die zich willen organiseren om hun legitieme belangen en rechten te verdedigen en de voortdurende intimidatie en politiegeweld te stoppen. Wij zijn van mening dat dit een breed maatschappelijk probleem is, waar ook vakbonden en arbeidsorganisaties een actieve rol te spelen hebben als onderdeel van de algemene verdediging van de rechten en vrijheden.