Home / Belgische politiek / Lokaal - Brussel / Schaarbeek legt boete op voor verkiezingsaffiches in winkels…

Schaarbeek legt boete op voor verkiezingsaffiches in winkels…

Gauches Communes krijgt belasting van 2.640 euro voor 12 affiches

Vlak voor kerstmis kwam het Schaarbeekse College van burgemeester en schepenen bijeen om te beslissen dat het een belasting van 2.640 euro zou opleggen aan Gauches Communes, de lijst waaraan LSP in Brussel aan de verkiezingen van 25 mei 2014 deelnam. De ploeg van burgemeester Clerfayt (FDF), overigens met Ecolo en Groen in de meerderheid, besliste dat het aanbrengen van 12 affiches in handelszaken en met toestemming van de betrokken winkeliers een geval van “vervuiling van de openbare weg of plaatsen zichtbaar vanaf deze” betrof.

Het gaat om 12 affiches die in handelszaken in de drukke Brabantstraat in Schaarbeek werden verspreid in mei laatstleden. Dat er in deze handelszaken affiches van alle partijen hangen, vormde geen bezwaar. De gemeente beweerde dat het om ‘wildplakken’ ging. Meer nog, ze draaide de bewijslast om en eiste van ons dat we schriftelijk zouden aantonen dat er wel degelijk toelating van de winkeliers was. Alsof die affiches zouden tolereren die ze niet willen.

In een poging om een vorm van censuur door te voeren, werd de verantwoordelijk uitgever van de verkiezingsaffiches twaalf belastingaanslagen toegestuurd van elk 220 euro of 2.640 euro in totaal. Dit wordt beargumenteerd met de stelling dat het verwijderen van de affiches door de groendienst een “meerkost” zou veroorzaken. Hoe twaalf met plakband aangebrachte affiches verwijderen 2.640 euro kan kosten, werd niet duidelijk gemaakt.

De juridische dienst van de gemeente stelde dat we een schriftelijke toestemming van de handelaars moesten voorleggen en dat vervolgens alles in orde zou zijn. Een aantal handelaars aarzelde niet om te tekenen, anderen wel en nog anderen waren ondertussen verhuisd. Diegenen die aarzelden, stelden dat ze dit voor andere partijen ook hadden gedaan en vervolgens zelf een boete in de bus kregen. Aangezien het ons vreemd leek dat we plots maanden na de feiten een schriftelijke toestemming zouden moeten voorleggen,  besloten we om dit niet te doen.

Hierop kwam het schepencollege op 23 december bijeen en werd zonder veel argumentatie, alleszins zonder antwoord op onze bezwaren, beslist om de belasting van 2.640 euro in stand te houden. Groene schepen Adelheid Byttebier vond het de moeite van een verplaatsing niet waard, zij tekende afwezig.

Een belasting, eigenlijk een boete omdat er sprake is van een bestraffende maatregel, opleggen die bijna even hoog is als het totale verkiezingsbudget van Gauches Communes heeft een duidelijk politiek doel: het monddood maken van oppositiekrachten met beperktere middelen. De democratie wordt beperkt tot wie voldoende middelen heeft of wie het niet erg vindt om de zwartepiet door te sturen naar onschuldige winkeliers die in verkiezingstijden iedereen te vriend willen houden door affiches op te plakken.

Uiteraard tekenen we beroep aan tegen de aanslag op de democratie in Schaarbeek. We betwisten dat er sprake was van wildplakken en merken daarbij op dat het verwijderen van onze correct aangebracht affiches het democratische verloop van de verkiezingen verstoort. We betwisten de belasting op zich omdat het in de praktijk een strafmaatregel is. We betwisten dat een verantwoordelijk uitgever verantwoordelijk is voor de verdere verspreiding van drukwerk. We klagen aan dat de gemeente geen enkel bewijs levert van de vermeende “meerkost” van 2.640 euro voor het verwijderen van 12 met plakband aangebrachte affiches.

We aanvaarden deze aanslag op onze democratische rechten niet.