Bologna: Achter het masker: de privatiseringen

De afgelopen maanden zijn er meerdere betogingen geweest tegen het decreet-Dupuis, genoemd naar de Franstalige PS-Minister van Onderwijs. Op 12 november verzamelden 12.000 stakers – onderwijzend personeel en studenten- van de Vlaamse hogescholen in Brussel. Donderdag 11 december kwamen 15.000 studenten van het Franstalige hoger onderwijs op straat.

Nicolas Croes

Niet lang daarvoor betoogden duizenden te Luik en Bergen om hun woede te uiten, sommigen onder andere voor de burelen van de PS. Het decreet-Dupuis betekent de uitvoering van de internationale Bologna-akkoorden in België.

De belangrijkste ordewoorden van de hogeschoolstudenten brachten het aanzienlijke niveauverschil tussen hogescholen en universiteiten naar voren, wat dreigt toe te nemen in de toekomst. Het decreet trekt de studietijd van universiteiten op naar 5 jaar, terwijl er niets voorzien wordt voor de hogescholen (zij behouden hun cycli van 3 of 4 jaar). Deze studenten vrezen dat hun diploma’s op de arbeidsmarkt in waarde zullen verminderen, en maken van de verhoging van de studietijd de voornaamste slogan. Terwijl ze zich wel uitspreken tegen het decreet-Dupuis, stellen ze geenszins de Bologna-akkoorden in vraag. Nochtans…

Zo is een van de grootste mikpunten van Bologna de mobiliteit. Men wil studenten aanmoedigen om te studeren in het buitenland, wat gevaloriseerd wordt door een puntensysteem toegevoegd aan het diploma (ECTS). Maar er is evenwel geen subsidiëring voorzien voor de reiskosten! Het is dus enkel in het voordeel van de beter begoede studenten… Daarbij, naast het creëren van een onderwijs op verschillende snelheden, voorziet de "harmonisering" voornamelijk bedrijfsgericht onderwijs – naargelang de marktvraag, dus. Een onderwijs waarin het patronaat veel te zeggen heeft.

De Europese regelgeving voorziet dat sectoren niet geprivatiseerd kunnen worden, als ze niet aan 2 criteria voldoen. Ten eerste moeten ze het bewijs leveren dat deze sector kan functioneren zonder staatsinmenging. Vervolgens moeten ze verzekeren dat deze sector exporteerbare goederen produceert. Het elitaire hoger privé-onderwijs in Engeland bewijst dat deze scholen zonder overheidssubsidiëring kunnen overleven, aangezien de studenten toch uit een begoed milieu komen. Het hoger onderwijs daarentegen produceert geen exporteerbare diploma’s, zolang Bologna niet van kracht is. Bologna betekent verhoging van de inschrijvingsgelden, afname van de kwaliteit van het onderwijs, verdwijnen van bepaalde "niet-rendabele" sectoren, verlaging van de waarde van "minder rendabele" sectoren,…

Deze lange lijst doet ons denken aan de situatie in andere geprivatiseerde sectoren. Het is daarom dat we allemaal samen moeten vechten. Studenten, arbeiders: hetgeen we samen ondergaan, kunnen we samen overwinnen!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist