Leuven: protest tegen aanvallen op vrije meningsuiting

Gisteravond voerden LSP-leden actie aan de Leuvense gemeenteraad en deze morgen trok een groep opnieuw naar het stadhuis. Aanleiding is een procedure die werd opgestart tegen twee Leuvense LSP-leden wegens het uitdelen van pamfletten. Dat zou "overlast" veroorzaken en dus werd op basis van het politiereglement een administratieve sanctie opgelegd. Die procedure is nog hangende en vooraleer een beslissing wordt genomen werden de twee leden vandaag gehoord.

Naar aanleiding van een betoging tegen racisme begin december 2005, werden een aantal LSP-leden opgepakt door de Leuvense politie. Twee van hen werden naderhand zelfs vervolgd: ze kregen een aangetekend schrijven met de mededeling dat ze een administratieve boete moesten betalen. Hun misdrijf? Het uitdelen van pamfletten zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester…

Uiteraard hebben we dit niet aanvaard en werd protest aangetekend. In het kader van dat protest werd nu overgegaan tot het verhoor van de twee kameraden. We hebben nogmaal gewezen op ons recht op vrije meningsuiting dat niet preventief mag beperkt worden door de vereiste van toestemming van de burgemeester op te leggen. Het zou overigens nogal mooi zijn indien burgemeester Tobback mag beslissen welke politieke pamfletten wel en welke niet mogen worden uitgedeeld! "La démocratie, c’est moi", zou de leuze van de Leuvense heerser kunnen worden.

Aan de gemeenteraad van gisteravond voerde een groepje kameraden actie om te protesteren tegen de inbreuk op onze vrije meningsuiting. Ook de fractie van Groen liet van zich horen en verdeelde een pamflet tegen het verbod op vrije meningsuiting. Jammer genoeg stapt Groen wel deels mee in de logica van voorafgaande toelating. Bij de actie aan de gemeenteraad moesten de kameraden die ons spandoek vasthielden zich op politiebevel wel verder van het stadhuis begeven…

Vandaag werd tenslotte overgegaan tot het verhoor van de twee leden aan wie men een administratieve sanctie wil opleggen. Onze argumenten werden nogmaals herhaald. Een boete vormt een inbreuk op ons recht op vrije meningsuiting en bovendien krijgen we een boete op basis van een reglement dat handelt over "reclame" en "publiciteit" terwijl een politiek pamflet voor een betoging tegen racisme uiteraard niet kan gezien worden als iets commercieel. Er zal nu een beslissing worden genomen in deze kwestie, waarna we eventueel in beroep kunnen gaan voor de Politierechtbank. Indien er ook maar enige vervolging is wegens het uitdelen van een politiek pamflet, zullen we die mogelijkheid uiteraard benutten.

We zullen immers niet toelaten dat alle oppositie tegen het neoliberaal beleid zomaar het zwijgen wordt opgelegd door de verantwoordelijken voor dat beleid!

Delen: Printen: