5.000 betogers eisen papieren voor iedereen

Vorige zaterdag betoogden in Gent zo’n 5.000 mensen in een betoging ter ondersteuning van de mensen-zonder-papieren. De betoging ging uit van de zelforganisatie van sans-papiers, UDEP, en kreeg heel wat steun vanuit het kerkasiel. De eis voor een regularisatie begint luider te klinken door deze protestbeweging. De betoging zelf was erg groot voor een Gentse betoging. De aanwezigen kwamen uit alle delen van het land.

De afgelopen weken werd actie gevoerd in tal van kerken en andere openbare plaatsen. Veel mensen-zonder-papieren zitten reeds jarenlang in een onzekere situatie. Op de Gentse betoging stelde de pastoor van de St Antoniuskerk in de Heirniswijk dat hij een aantal mensen-zonder-papieren ontmoette die al bezig zijn met acties sinds de kerkbezettingen van 1999, intussen 7 jaar geleden. Hun positie is echter nog steeds onzeker.

De hervorming van de asielprocedure zorgde er destijds voor dat de nieuwste dossiers eerst worden behandeld. Een grote groep raakt hierdoor voor langere tijd in een onzekere positie. Mensen-zonder-papieren worden vaak gedwongen om in het zwart te werken en staan bloot aan huisjesmelkers die krotten verhuren voor veel te dure prijzen. Dat zet een druk op de arbeidscondities en de huurprijzen. Uiteraard zullen huisjesmelkers en patroons dat niet erg vinden, ze zetten de mensen-zonder-papieren in als concurrenten voor andere huurders of arbeiders en kunnen op die manier de algemene condities naar beneden toe herzien.

Bovendien is een criminalisering door mensen-zonder-papieren te bestempelen als "illegalen". Daartegenover is er nood aan een eengemaakte beweging die offensieve eisen naar voor brengt. De eis van UDEP voor een algemene regularisatie is een belangrijke stap vooruit. Een regularisatie zou komaf maken aan de verdeel-en-heersmogelijkheden. Het kan bovendien gekoppeld worden aan eisen rond degelijke en goedkope huisvesting, het naleven van gelijke arbeidscondities voor alle arbeiders,…

De Linkse Socialistische Partij steunt de acties van de mensen-zonder-papieren en was uiteraard aanwezig op de betoging van vorige zaterdag in Gent. Wij koppelen de asielacties bovendien aan een bredere campagne tegen racisme en tegen racistisch geweld. De retoriek van repressie tegen mensen-zonder-papieren en het criminaliseren van asielzoekers versterkt racistische standpunten en versterkt een klimaat waarin racistisch geweld kan opleven.

Delen: Printen: