In plaats van vluchtelingen aan te pakken, moet het kapitalisme aangepakt worden

Betoging in Gent op zaterdag 20 mei om 14u aan het Zuid

Terwijl extreem-rechts in Antwerpen en elders heeft getoond tot wat haar racistisch discours leidt, blijft de overheid doof voor de eisen van de mensen zonder papieren. Deze mensen worden gecriminaliseerd. En dat enkel en alleen omdat ze gevlucht zijn van de oorlog, miserie of hongersnood in eigen land. De slachtoffers worden omgetoverd tot criminelen.

De mensen zonder papieren zijn veelal slachtoffers van het plunderbeleid in de neokoloniale wereld. Maar het wordt niet beter als ze vluchten. Door hen hier illegaal te verklaren, maakt de regering zich schuldig aan de versterking van racistische ideeën onder de bevolking. Hierdoor zijn mensen-zonder-papieren immers “illegalen” geworden in plaats van “vluchtelingen”.

De mensen-zonder-papieren worden geconfronteerd met onverschilligheid van de overheid en uitbuiting door het patronaat. Ze worden vaak gedwongen tot zwartwerk voor hongerlonen.

Momenteel voeren de mensen-zonder-papieren actie op 33 plaatsen, voornamelijk kerken die bezet worden. Meer dan 45.000 mensen-zonder-papieren hebben hun gegevens achtergelaten bij UDEP (Union de défense des sans-papiers, beweging voor de verdediging van mensen-zonder-papieren) op de plaatsen waar actie wordt gevoerd. Er wordt gehoopt dat de strijd voor een regularisatie resultaten zal opleveren.

Er zijn verschillende mobilisaties en acties van arbeiders en jongeren om de regularisatie van de zowat 100.000 mensen-zonder-papieren in België af te dwingen. Zo kwamen er in Luik al een 3.000-tal mensen samen op een actie tegen het gesloten centrum van Vottem. In Brussel was er een betoging voor een algemene regularisatie met zo’n 10.000 aanwezigen. En dat is nog maar het begin van de beweging!

De strijd moet verdergezet worden want de regularisatie van mensen-zonder-papieren belangt ons allen aan. Hun uitbuiting door de patroons zet druk op alle lonen en arbeidsvoorwaarden. De strijd voor een regularisatie is dan ook een integraal onderdeel van de anti-racistische strijd.

Na de moord op Joe werd al duidelijk hoe ver bepaalde politici gingen met racistische standpunten. Het is dat klimaat dat ervoor zorgt dat fascisten meer zelfvertrouwen hebben om hun misdaden te begaan. Dat zagen we vorige week nog in Antwerpen.

Het is natuurlijk gemakkelijk om een gemeenschap aan te wijzen als "schuldigen" voor de problemen in plaats van de echte oorzaken van de problemen aan te duiden. Het onderwijs krijgt steeds minder middelen waardoor een groeiende groep scholieren uit de boot valt. Het gebrek aan werk of slechte arbeidscondities hebben op ons allen een invloed. Het is op zo’n zaken dat geweld en racisme kunnen bloeien, zoals schimmels op rot fruit.

De toename van racisme en van sociale problemen komt niet door de vluchtelingen zelf. Die worden gebruikt door het patronaat om snel veel winst te maken en om onze levensstandaard aan te pakken. Het verzet tegen racisme is een verzet tegen hetgeen de maatschappij verdeelt in de strijd tegen de ware oorzaken van de sociale problemen.

Alles want ons verdeelt, verzwakt ons! Steun de strijd van de mensen-zonder-papieren!

Delen: Printen: