De Post. Samen in verzet tegen nieuwe ronde besparingen!!

Met de nieuwe CAO bij De Post staat het personeel heel wat wijzigingen te wachten. Er zijn hervormingen nodig bij De Post, maar dan wel om de werkdruk te verlichten voor het personeel en de dienstverlening uit te breiden. De directie van De Post gaat echter in de andere richting. Met Georoute 2 wordt een nog zwaardere belasting opgelegd aan het personeel. Doel: met minder personeel meer doen. En liefst voor minder loon. De vrijgekomen middelen zullen misschien nodig zijn om het stijgende loon van Postbaas Johnny Thijs te betalen?

Pamflet ‘Model 9’ dat aan verschillende postkantoren wordt verspreid

Dag beste postmensen,

Het is reeds enige tijd geleden sinds de vorige ‘model 9’ is verschenen. Sindsdien is de CAO 2005-06 goedgekeurd, waarbij de vakbonden zeer verdeeld waren. De kleinste, VSOA-SLFP, stemde voor, ACV-Transcom tegen en de grootste vakbond stemde verdeeld: de franstalige CGSP voor en de nederlandstalige ACOD tegen. Hoe kan deze CAO dan goed zijn voor het voltallig postpersoneel? Het managment van de post is hier uitgekomen als de grote overwinnaar. Vakbonden van de post: wees solidair om het belang van de postmensen te verdedigen zoals het moet!

Welke leuke dingen staan de werknemers van de post te wachten? Georoute 2, collect 3, refocus, functieclassificatie, transport, nieuwe sorteercentra, cleaning, pakjesdienst die zal verhuizen,de rode postbussen die verdwijnen…. teveel om op te noemen. Jullie zullen het wel ondervinden op het terrein. Of beter jullie ondervinden het reeds!

Waarvoor dienen deze veranderingen? Voor het welzijn van het personeel? Voor een betere dienstverlening aan het clienteel? Zeker en vast niet. Bij zijn aanstelling kreeg J. Thys 750.000€ , nu zou hij reeds 850.000€ opstrijken, hij steekt op 1 jaar meer in zijn zakken dan een gewone postman op zijn 40-jarige loopbaan kan verdienen.

Wat kregen wij extra? Doosje pralines en een cadeaucheque met nieuwjaar!

Dan zwijgen we nog over zijn assistenten. Daarvoor dienen de hervormingen: om de managers te betalen en sinds kort de nieuwe privé-partners van de post. Als er kritiek komt op de werking van de post, stuurt J. Thys een brief aan iedereen, in iedere brievenbus in Belgie! Wie betaalt dat? Door wie worden deze brieven besteld? Door J.Thys?

Zijn hervormingen nodig?

Ja, om de werkdruk te verminderen en de dienstverlening te verbeteren, maar niet op deze manier. Indien men niet wist wat georoute was bij aanvang, weet men nu wel waarover het gaat.

Georoute 2 wilt zeggen: het weer aanpassen van de rondes d.w.z. meer bussen, meer gewicht voor de postbode, meer werkdruk, slechtere werkomstandigheden, slechtere dienstverlening voor de klanten, verdere vermindering van het personeel, om de winsten te vergroten. Georoute 2 moet uitgevoerd zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Geschikte tijd om de aandacht op onze problemen te vestigen!

En… georoute 3 komt reeds rond de hoek kijken. De georoute 2 wordt ingevoerd kantoor per kantoor, zo kan er geen ééngemaakt verzet en strijd komen tegen deze maatregelen. Alleen algemene stakingen van al het postpersoneel kunnen deze zaken tegenhouden. Iedere werknemer bij de post is bij deze veranderingen betrokken. Bedienden, postmannen, statutairen, contractuelen, mannen, vrouwen. Daarom moet er een ééngemaakte strijd komen. Binnen de 5 jaar zal de afwezigheid wegens ziekte bij de post ongekende hoogtes kennen wegens de werklast, bij de postbodes, kantoorjongens en stress, werkdruk bij de bedienden. Geloof ons vrij!

En refocus…

De bedrijfsleiding doet haar best om de mensen van De Post ervan te overtuigen, dat ‘de nieuwe post’ voor al haar werknemers een oplossing heeft.

Het Refocus programma zou aan de werknemers de mogelijkheid geven hun positie binnen het bedrijf te verbeteren en voor de contractuelen zou er meer werkzekerheid inzitten.

Ondertussen werd op 18 december jl. het schriftelijk gedeelte van de Refocus selectieprocedure afgenomen, met o.a. de zogenaamde. psychotechnische proeven waarbij de deelnemers nu 40 (veertig) vragen in …25 (vijfentwintig) minuten op te lossen kregen!

Deze hoge drempel belooft alvast voor de nog te houden mondelinge proef. Zal het hier ook, zoals de ambtenaren bij dit soort mondelinge ondervragingen gewend zijn, al ‘objectiviteit’ en ‘onpartijdigheid’ troef zijn? Of is de luchtspiegeling van ‘een oplossing voor iedereen’ al verdampt op 18 december?

Een andere grote verandering is refocus. Met andere woorden: de splitsing mail-retail. We weten dat mail winstgevend en retail verlieslatend is. Wat is de huidige taktiek bij een gedeeltelijke privatisering van de openbare diensten? Zoals U weet worden de verlieslatende delen openbaar gehouden en moeten zeer gestructureerde veranderingen ondergaan, minder personeel en verloning en worden de winstgevende delen geprivatiseerd. Dit is één van de gevaren van refocus, waarbij door de functieclassificatie het statuut van de benoemde postmensen verdwijnt. Door het verdwijnen van het statuut zullen op zekere termijn alleen nog contractuelen aan de post werken . Deze zullen tot hun 65 jaar moeten werken en nooit de verloning krijgen van een statutair agent. Gezien de werkdruk en zwaarte van het beroep zullen deze gemakkelijk vervangen kunnen worden door jongere agenten, weer tegen een lagere verloning.

Beste postmensen, we mogen ons niet laten verblinden door de cijfers, we zien het genoeg op het terrein. Is het postvolume gedaald? Volgens “De Tijd” van 18/01/06 de laatste 2 jaar niet. Er zijn nog nooit zoveel ZZA bedeeld door de post, om de gewone reden dat de post die bijna gratis verdeelt daar deze opgenomen zijn in de organisatie sinds georoute 1. We hebben loonsverhoging gekregen , maar deze worden meestal door onszelf betaald : vroeger werden we vergoed voor de ZZA. Bij de komende en volgende verkiezingen zullen deze ZZA een zeer grote last zijn.

Volume gedaald? Moeten er cijfers gegeven worden over de veranderingen van en bij de post ? We kennen er al een paar uit de dagbladen :

– tegen 2008 minder dan 30.000 personeelsleden

– 2.500 rode brievenbussen die verdwijnen

– 589 postkantoren, 1 per gemeente, open gehouden door postpersoneel, de rest zullen postpunten worden (prive)

– meer flexibiliteit : postkantoren later open op zaterdag. Transport : flexibeler uren…enz.

– verdwijnen van de pakjes van Brussel naar Zemst

– verdere automatisering , tegen welke prijs ook, van de briefwisseling, nogmaals verlies van duizenden jobs.

Waarom laten onze vakbonden ons staken kantoor per kantoor? Alleen door ons allen samen te verzetten tegen deze veranderingen kunnen we resultaat halen en het gevaar teniet doen dat ons allen bedreigd. De vakbonden zijn van ons. Spreek de afgevaardigde aan en ondersteun hem om bijvoorbeeld per regio algemene vergaderingen te eisen zodat een gemeenschappelijke strijdbeweging opgestart kan worden. De postvrouwen en postmannen van de Linkse Socialistische Partij (LSP) willen daar zeker en vast aan meewerken! Neem contact op 02/345 61 81 of LSPMAS_POST@yahoo.com! www.socialisme.be ( => nederlands => syndicaal => De Post)!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist