molkleinKomende zondag wordt in Mol betoogd voor solidariteit, tegen haat en terreur. De actie wordt ondersteund door verschillende linkse organisaties maar ook door moskeeën en bezorgde burgers. Het initiatief ging uit van twee jongeren, Leyla en Mathias. We spraken met Mathias over de actie. 

Waarom wordt er zondag betoogd?

“We betogen zondag om onze solidariteit te betuigen aan alle slachtoffers van geweld. We doen dit naar aanleiding van de aanslagen op Charlie Hebdo en de daarop volgende aanvallen tegen de moslimgemeenschap. Er was ook het geweld in Nigeria door Boko Haram. Of denk aan het racistische geweld in de VS, onder meer in Ferguson, en het antimigrantenprotest in Duitsland. Al die voorbeelden van terreur en haat zorgen voor afkeer. Het beste antwoord dat we daarop kunnen geven, is duidelijk maken dat we ons niet willen laten verdelen. Dat alles wat ons verdeelt, ons verzwakt.

“We willen tijdens deze optocht mensen uit verschillende gemeenschappen samenbrengen en een platform aanbieden om elkaars visie te delen. Samen zullen we opkomen voor vrije meningsuiting en tegen geweld. Het kan de basis vormen om iets op gang te brengen waarbij we sterker staan voor toekomstige acties. Nu hebben we met twee mensen het initiatief genomen, na deze actie kennen we meer mensen en kunnen we verder samenwerken.

“We roepen iedereen op om na de optocht deel te nemen aan een debat, het verloop hiervan wordt nog gepland. Tijdens dit debat willen we ook kijken wat de volgende stappen en mogelijke acties zijn. We zouden graag opbouwen naar een soort van comité met eenheid in actie waarbij waar elke gemeenschap, partij, individu, … zijn eigenheid kan behouden.”

Wat zijn de eisen van de betoging? Wat is het doel van de actie?

“We willen alle gemeenschappen verenigen om zo een duidelijk signaal uit te sturen dat wij solidair zijn met elkaar en willen opkomen voor een betere wereld. We willen ingaan tegen elke vorm van geweld, racisme, onderdrukking, repressie, … Door samen in actie te gaan, kunnen we op een kleine schaal vooroordelen en racisme doorbreken. En we hopen de basis te leggen om nadien ook te blijven samenwerken.”

Wie doet mee?

“Er kwam steun van verschillende linkse partijen en organisaties zoals LSP, PVDA, Vonk, SP.a en Groen, maar ook CD&V zal het mogelijk steunen. De scouts van Ginderbuiten, KSJ Balen en de jeugdhuizen De Spin en Mol steunen, mogelijk zal jeugdhuis Bogaard ook nog steunen. Organisaties vanuit de Turkse gemeenschap zoals BIF Mol, Vuslat en Beltud steunen en ook de Marokkaanse vrouwenbeweging uit Geel komt net zoals drie moskeeën uit Mol.

“Er is dus een brede steun. Wat dit inzake mobilisatie zal betekenen, valt moeilijk te voorspellen. Maar in een stad als Mol waar er weinig acties plaatsvinden, is het wel een enorme stap om zoveel organisaties bijeen te krijgen voor een gezamenlijke solidariteitsactie.”

De afspraak komende zondag is om 19u aan jeugdhuis Tydeeh, Rivierstraat 8 in Mol. Facebook evenement