Keerbergen. Besparingslogica dringt lokaal door

Artikel door Christophe uit de nieuwsbrief van LSP-Keerbergen

Het besparingsbeleid treft de zwakkeren

Een van de schandaligste voorbeelden is het verminderde werkingsgeld voor vzw Rozemarijn. Rozemarijn is een vzw die opvang en begeleiding organiseert voor volwassen personen met een handicap. Voor 2015 krijgen ze een 3500€ minder werkingsmiddelen alsook een halftijdse werkkracht minder. Dit zal de werking in gedrang brengen van vzw Rozemarijn naar nieuwe projecten toe. Dat de meest zwakste bevolkingsgroepen worden getroffen met de huidige asociale besparingslogica is onaanvaardbaar.

Het besparingsbeleid treft de jongeren

Ook het jeugdhuis vzw Turlevis ziet haar werkingsmiddelen achteruitgaan. Zij zien hun subsidies dalen van 2500€ naar 620€. Dit is zeker geen leuk cadeau voor de tiende verjaardag van het jeugdhuis. Het antwoord vanuit de meerderheid in de gemeente Keerbergen is dat de andere jeugdverenigingen maar solidair hun subsidies moeten delen. Dit noemen we verdeling van de armoede i.p.v. het geld te gaan halen waar het zit. Daarenboven is er geen nieuw huurcontract omdat de gemeente het hele gebouw mogelijk wilt verkopen.

Dit terwijl er geen enkel alternatief op tafel ligt voor het jeugdhuis. De jongeren zouden zich moeten organiseren om hun stem te laten horen. Dit kan in de eerste plaats met open vergaderingen in het jeugdhuis voor een pamfletten- en petitiecampagne te starten voor een degelijk jeugdbeleid met een goed gesubsidieerd jeugdhuis te Keerbergen.

Daarbovenop heeft de gemeente op de gemeenteraad van december 2014 beslist om fuiven te verbieden in het cultureel centrum ‘Den Bussel’. Dat er fuiven zouden georganiseerd worden in het cultureel centrum was beloofd aan de jeugd en voorzien bij de bouw van het centrum. De drogredenen van schepen Maria Verschoren (CD&V) houden geen steek.

Door dit asociale beleid komen er te Keerbergen nog verdere barsten in de meerderheid (NVA-CD&V). Zo vroeg gemeenteraadsvoorzitter Wouter Boncquet (CD&V) garanties voor een alternatief waar de jeugd fuiven kunnen organiseren. Hij moest het stellen met een belofte dat hier werk van gemaakt ging worden. Ondanks dit vage antwoord, stemde hij toch voor het verbod op fuiven in het gemeenschapscentrum. Waarschijnlijk heeft hij lessen getrokken van de politieke heksenjachten om toch niet al te sterk een mening naar voor te schuiven in het gemeentebestuur om, zoals wat er gebeurde met schepen Tina Somers (NVA), niet buiten spel te worden gezet.

Het besparingsbeleid treft de “kleine” zelfstandigen

Daarnaast pakt de meerderheid te Keerbergen uit met een nieuwe belasting die kleine zaken en zelfstandigen in Keerbergen het meest gaan treffen. Rond de leuze van “milieu” wordt een heffing ingevoerd op het verspreiden van reclamefolders.

Afhankelijk van de folder zou dit 3 of 5 eurocent per folder bedragen. Voor Keerbergen met ongeveer 5500 brievenbussen komt dit neer op +/- 165€ tot 275€ reclamebelasting voor een zelfstandige of kleine zaak om eenmalig een folder te verdelen in heel Keerbergen.

Dat grote winkels zoals Delhaize, Colruyt of Aldi deze reclamebelasting moeten betalen, daar hebben we op zich geen probleem mee, ook al is het duidelijk dat ze dit uiteindelijk gewoon aan de klanten doorrekenen. Maar maak tenminste uitzonderingen voor zelfstandigen en kleine zaken met bijvoorbeeld maximum 10 werknemers.

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie