Een dag in het comité van gebuisde carrièristen van Dewinter

Johan Weyts terug naar CD&V, De Schepper uit VLD gezet,…

Johan Weyts heeft zijn ontslag aangeboden als lid en als ondervoorzitter van het Comité tegen het migrantenstemrecht dat geleid wordt door Filip Dewinter en het Vlaams Blok. Dit gebeurde na een discussie met de partijleiding van de CD&V. Kreeg Weyts dan toch een nieuwe verkiesbare plaats bij zijn partij?

Benjamin Vervondel

VLD’ster Claudine De Schepper wordt geschrapt als lid omdat ze het cordon sanitaire heeft gebroken. Dat is een hypocriete houding van de VLD-leiding. Eerder deden andere VLD’ers immers meermaals racistisch uitlatingen. Zo zei Jeanine Leduc in een debat over gemeentelijk stemrecht voor migranten uitspraken als: "Als ik naar Turkije of Marokko ga mag ik ook niet stemmen. En als ik iets steel loop ik het gevaar dat en mijn hand afhakt tijdens recht van antwoord ging ze nog een stapje verder." Over allochtone studenten luidde het dan weer : "Het volstaat niet leerboeken onder je hoofdkussen te steken. Je moet ook studeren." Mevrouw heeft immers jarenlang in het onderwijs gestaan, ze weet dus waarover ze het heeft. Naar eigen zeggen heeft ze voldoende ondervonden dat ‘die allochtonen’ gewoon geen moeite willen doen om te slagen op school. Daarna lanceerde Danny Smagghe van de VLD een voorstel om migranten de toegang te weigeren in provinciale domeinen. Moest de VLD consequent zijn, had ze toen ook opgetreden.

Met de LSP verdedigen we alvast het recht voor iedereen om te kunnen stemmen in het land waar hij/zij zich vestigt. We mogen ons niet laten verdelen op basis van afkomst, seksisme,… Wij komen op voor de belangen van heel de werkende bevolking en hun gezinnen om een krachtsverhouding te kunnen opbouwen.

Storme naar het comité

Het blijft een soap, daar bij het comité van Dewinter. Nadat Weyts eruit stapte, werd Mathias Storme van de N-VA er lid van. Storme is een gekende rechtse reactionair van wie al langer geweten is dat hij geen probleem heeft met samenwerking met het Blok. De kans dat binnen de N-VA tegen Storme wordt opgetreden is miniem. De vraag is eerder wie de volgende stap in welke richting maakt. Zal een rechtse VLD’er uit kringen als de denktank van Boudewijn Bouckaert meedoen met het comité van Dewinter? Krijgt Deschepper dan toch een plaats op een VLD-lijst en trekt ze zich terug uit het comité? De voorbeelden van figuren als Weyts geven vooral aan hoe het Blok probeert munt te slaan door ontevreden carrièristen beloftes te maken. Van een principiële houding is alleszins geen sprake, het gaat blijkbaar vooral om de postjes.

Delen: Printen: